Snøskredvarsel for Sunnmøre lørdag 22.04.2017

3
Betydelig
Publisert:

Vind og nysnø i fjellet. Skred kan løysast ut både naturleg og av skiløpar. Unngå leområde kor det samlar seg fersk fokksnø.

Skredfarevurdering

Mykje ny nedbør, tilgjengeleg ubunden snø og sterk vind frå NV vil føre til stor snøtransport inn i NØ-Ø-SØ-S-SV renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp nysnøflak. Enkelte stadar i høgda kan desse flaka ligge på begravd svake rim- og kantkornlag. Skred på desse laga har stor spreiingsevne og kan bli store i omfang. Skred kan fjernutløysast. Det er størst fare for å løyse ut skred på svake lag der snødekket er tynt. Skredfaren vert vurdert til 3-betydeleg.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Det har kome 15-30 cm snø siste døgnet i kraftig vind frå V-NV. Store lokale forskjellar. Dette har ført til stor snøtransport og auka pålagring i NØ-Ø-SØ-S renner, søkk og lesider og bygd opp nysnøflak. Nedbør har kome under gunstig temperatur for raskt å danne gode bindingar til underlaget. Det er observert overflaterim og utvikling av kantkorn kring skarelag. Vind har vore gunstig for å bryte ned overflaterim. Utbreiinga av desse svake laga er enno uviss. Den nedste delen av snødekket, dvs. snø som kom før påske, er rekna for stabil etter at fleire rundar med smelting og frysing tidlegare i vinter. Observatør søraust i regionen melder fredag om eit naturleg utløyst vått flakskred som gjekk i ei soleksponert side. Fredag føremiddag er det overskya, nedbør og kraftig vind frå V-NV i fjellet.
Fra fredag ettermiddag ventes NV opptil stiv kuling i fjellet. Bygevær. 10-20 mm nedbør, som snø over 100-300 moh. Lørdag ventes NV periodevis stiv kuling, minkende om ettermiddagen. Sludd- og snøbyger. 10-25 mm nedbør.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: STRANDA

Faretegn

Ferske sprekker Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Skytande sprekkar og oppsprekking rundt ski. Mest frå ca 1100 og oppover.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet.

Vær

Snø 0.0 grader

Snødekke

150 cm snødybde 4 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

Middels ECTP11@20cmQ2

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: ØRSTA

Vær

Ikke nedbør 2.0 grader

Rapportert av: Ukjent observatør (Ukjent)

i kommune: STRANDA

Vær

Snø -3.0 grader

Snødekke

0 cm snødybde 30 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Rapportert av: Ukjent observatør (Ukjent)

i kommune: STRANDA

Skredhendelse

2 - Små Vått flakskred

Vær

Snø 0 grader

Snødekke

50 cm snødybde 25 cm nysnø siste døgn

Ulykke/hendelse

Ikke spesifisert

Rapportert av: halgeir@svv (****)

i kommune: NORDDAL

Skredhendelse

3 - Middels Vått flakskred

Rapportert av: GordieS (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Snødekke

0 cm snødybde 15 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Christer@obskorps (*****)

i kommune: ØRSTA

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det har vore lavare snøgrense i natt og det er litt disponibel nysnø til vindtransport av snø. Observerte periodevis litt fokk frå fleire fjell når det inn i mellom var sikt til det.

Vær

Sludd 2.0 grader

Snødekke

100 cm snødybde 5 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Ubunden snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredaktivitet

Noen (2-5) 1 - Harmløst (sluff) Tørre løssnøskred

Rapportert av: Christer@obskorps (*****)

i kommune: ØRSTA

Skredaktivitet

Noen (2-5) 1 - Harmløst (sluff) Tørre løssnøskred

Rapportert av: Christer@obskorps (*****)

i kommune: ØRSTA

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Periodevis snøfokk over 1000moh

Rapportert av: Christer@obskorps (*****)

i kommune: ØRSTA

Snødekke

100 cm snødybde 10 cm nysnø siste døgn