Snøskredvarsel for Sunnmøre onsdag 22.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå leområder og andre terrengformasjoner hvor vinden har lagt fra seg mye nysnø. Naturlig utløste skred kan forekomme.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mykje nedbør og sterk vind i fjellet frå V fører til stor snøtransport inn i N-Ø-S renner, søkk og leområder. Dette aukar pålagring og byggjer opp nysnøflak over 200-400 meters høgde. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg
Snødekket bere preg av mykje vind i det siste. Toppar og ryggar er avblesne, og det ligg mykje snø i typiske leområder. Siste vindretning frå SV-V har transportert snø inn i N-Ø leområder og lagt opp fokksnøflak. Det er tidlegare observert vedvarande svake lag i det gamle snødekket, og det finst truleg over 1000-1200 moh, men det er rimeleg å tru at det skal mykje til å påvirke dei. Det er tysdag observert fuktig snøoverflate til om lag 700 moh midt i regionen, og ein del snøtransport over denne høgda. Det er om lag 5 cm nysnø og fokksnø som sprekk rund skia. I området er det observert nokre små tørre laussnøskred. Lengre sør i regionen er det observert mykje snøfokk og vindtransport over 800 moh. Mange heng med (våte og tørre) harmlause laussnøskred Tysdag føremiddag er det sterk vind frå S-V i fjellet, overskya og nedbør som snø over 2-300 meters høgd.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Strandafjelletskisenter (Ukjent)

i kommune: STRANDA

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Faretegn

Ferske skred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOLDA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: Christer@obskorps (*****)

i kommune: SYKKYLVEN

Vær

Snø

Bilde fra regobs

Rapportert av: Kathrine@Friluftsliv-Hivolda (Ukjent)

i kommune: ØRSTA

Fritekst

Vi har observert en del nysnø, moderat nedbør av hagl, vindtransportert snø og sprekkdannelser rundt skiene. Været varierte fra oppholdt til tette snø/haglbyger med lite sikt. Ligger mye fokksnø i leområder og lite på rygger og rabber.

Vær

Snø

Snødekke

160 cm snødybde40 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Stabilitetstest

GodECTN6@40cmQ3

Faretegn

Stort snøfallOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Faretegn

Ferske sprekker

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)Moderat haglbyge la seg over nysnøen

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Ingrid@NVE (***)

i kommune: VOLDA

Faretegn

Stort snøfallOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det har komme 30 cm nysnø her iløp av natta. Det er litt varierande kor mykje som har komme i regionen, det er mest i ytre strøk og mindre i indre. Det snør framleis tett.

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NORDDAL

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: GordieS (Ukjent)

i kommune: STRANDA

Vær

Snø-3.0 grader

Rapportert av: Stig Løland@obskorps (****)

i kommune: VOLDA

Vær

Snø0.0 grader

Snødekke

15 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VOLDA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Mye vann i snøenregn på snø

Rapportert av: Christer@obskorps (*****)

i kommune: VOLDA

Vær

Snø

Snødekke

10 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snøBygevær og mykje vindtransport av snø. Moderat snøfokk. Vinden får stadig påfyll av snø på grunn av bygene. Snødekket er ujevnt fordelt, og enkelte områder og rygger i høgda er nysnøen blåst vekk heilt ned på gammal smelteomvanda snøoverflate.

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.