Snøskredvarsel for Salten tirsdag 23.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Sol og høye dagtemperaturer kan føre til naturlig utløste skred, særlig i leområder i høyden og i bratte solvendte heng.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Plussgrader i fjellet vil gi mer smelting og vann i snøen, særlig i solutsatte heng. Faren for naturlig utløste skred opprettholdes, men ventes å være mindre utbredt. Eldre fokksnøflak i høyfjellet vil stabilisere seg. Snøskredfaren ventes å synke utover dagen.
I helgen tok mildværet skikkelig tak i snødekket. Fukten har trengt langt ned og det meste av lagdelinger er fuktet, også de gamle vedvarende svake lag. Under 3-400 moh er det lite snø nå. Mandag kom det lokalt opp til 15 mm nedbør som regn. Mot svenskegrensen kom nedbøren som snø på de høyeste toppene.
Fra slutten av februar har vi et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget er ødelagt under ca 1000 moh. Høyere opp kan det fortsatt gi skred.
Det har blitt observert flere store og middels store naturlig utløste våte flakskred i helgen.
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra sør., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-4 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Stigende temperatur og regn til topps om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
0 °C til 7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.