Snøskredvarsel for Salten mandag 18.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå områder hvor det ligger fokksnøflak over vedvarende svake lag. Vær svært konservativ og hold god avstand til bratt terreng.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lagene med fokksnøflak over kantkornlag utgjør skredproblemet nå. De vil fortsatt være lett å løse ut og skredene kan bli store i noen områder. Det er størst fare for å utløse skred der fokksnøen er myk og tynn, samt rundt skoggrensa. Drønn i snødekket er et sikkert faretegn. Vær svært konservativ i valg av turer, og hold god avstand til bratt terreng.
Tirsdag kveld og onsdag dannet kraftig vind fokksnøflak flere steder. På de mest vindutsatte stedene er det avblåst til mildværsskaren fra februar.
Mellom fokksnøen og skaren fra februar har det utviklet seg et svakt lag av kantkorn mange steder. Laget går lett til brudd og har god bruddforplantningsevne. Lengre ned i snødekket ligger det en solid såle av smelteformer. I øvre deler av den gamle smeltepakka har det utviklet kantkorn, men svakhetene er avlåst av skarelag over.
Det er observert et par naturlig utløste str. 2 flakskred de siste par dagene rundt om i regionen. Disse har sannsynligvis løsnet på kantkornlag.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til liten kuling fra nordøst om kvelden.
-16 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-13 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn (kartplassert).

Observasjoner siste 3 døgn

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

18.03.2019 kl. 05:32

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186824

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

17.03.2019 kl. 05:28

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186641

Salten / FAUSKE

Snø

16.03.2019 kl. 12:18

510 moh

steinar (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  steinar

Vær

-2 °C 3 m/s 5% skyer

Notater

Skred i sør øst vendt skråning. Sannsynlig naturlig utløst. En dag siden.

ObsID: 186536
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.