Snøskredvarsel for Salten fredag 22.02.2019

4
Stor
Publisert:

Svært kraftig temperaturstigning og mye regn gir stor skredfare. Unngå skredterreng.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til vei/bebyggelse
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Våte løssnøskred kan nå vei / bebyggelse. Slike skred følger vanligvis faste skredløp.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vindøkning fra sørlig kant, hurtig temperaturstigning og mye nedbør som etter hvert vil komme som regn til fjelltopphøyde øker skredfaren betraktelig. Det forventes at det kan gå mange naturlig utløste våte skred, og noen vil trolig få langt utløp. Skredproblemet er størst over skoggrensa hvor de største fokksnøflakene finnes. Mildværet vil trenge ned og svekke bindinger i snødekket. Det kan også påvirke vedvarende svake lag dypere i snødekket, og høyere til fjells enn det som har vært tilfelle tidligere i vinter. Skred utløst på slike lag kan bli store eller svært store.
I starten av helgen var det mildvær og regn som gjennomfuktet snødekkket opp til ca 600-700 moh, men kaldere vær søndag dannet skarelag mange steder. Mandag/tirsdag har der kommet til dels mye nysnø i regionen, men mye av nedbøren kom som regn under 500-700 moh, spesielt i ytre strøk. Snøen er for det meste vindpåvirket over tregrensen, og det er dannet fokksnø og/eller myke flak i flere himmelretninger. Der finnes torsdag fortsatt også mye løs snø og bra skiføre.
Det finnes lag av kantkorn både under fokksnø og dypt i snødekket. Disse ligger beskyttet under hard fokksnø og vurderes derfor som vanskelig å påvirke for skiløper. Lagdeling er ødelagt av mildvær under omlag 500 moh.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-18 °C til -9 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
35 mm i døgnet, opp mot 55 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst., endring til sterk kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-11 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1700 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Raskt stigende temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

22.02.2019 kl. 05:02

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 182423

Salten / BODØ

Snø

21.02.2019 kl. 17:14

40 moh

Sølve@SVV (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sølve@SVV
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sølve@SVV

Skredaktivitet

21. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Usikker på når skredene har gått, men trolig i løpet av dagen.

ObsID: 182379

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

21.02.2019 kl. 03:59

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 182238

Salten / FAUSKE

Snø

20.02.2019 kl. 13:00

499 moh

Michael (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Michael

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Overgang regnskare til sprett fokksnø. Sprekker opp rundt skiene

ObsID: 182122

Salten / BODØ

Snø

20.02.2019 kl. 11:16

608 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Tydelige lagdelinger med tre distinkte mildværs lag.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  RB2. Det øverste laget (5cm) med fokksnø glir ut på et nedføyket lag med delvis nedbrutt nysnø.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Heggmotinden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Half pipen på Heggmoen. God kjøresnø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Små lommer med flak som lett glir ut på nedføyket lag av nysnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabilt, men fortsatt mulig å løse ut flak i le heng. Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer godt med lokale observasjoner.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh Begrenset snøtransport i området som ble sjekket idag.

Tester

ECTX God Testen er gjort etter å ha fjernet de øverste 5 cm med fokksnø som hviler på knyttneve hard nysnø.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Snødekket er stedvis eksponert skare, med steder med bar rabber. I søkk og beskyttet terreng ligger det fint kjørbart snødekke i form av fokksnø.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 1 m/s 25% skyer Nydelig, stille vær.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det virker ikke å ha vært stor snøtransport siste dagene.

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 182138

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

20.02.2019 kl. 05:37

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 182026

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

19.02.2019 kl. 05:27

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 181856
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.