Snøskredvarsel for Salten torsdag 14.02.2019

4
Stor
Publisert:

Temperaturstigning og svært mye regn gir stor skredfare. Unngå skredterreng.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til vei/bebyggelse
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil øke til 4-stor torsdag pga store nedbørsmengder og kraftig vind fra vest. Der hvor nedbøren kommer som regn, under ca 1200 moh, venter vi naturlig utløste store skred som løsner på grunn av vann som svekker bindinger i snødekket. Skredproblemet er størst over skoggrensa hvor de største fokksnøflakene finnes. Der hvor nedbøren kommer som snø, ca over 1200 moh, vil det danne seg mange og store nysnøflak i nordlige og østlige leheng. En del naturlig utløste skred vil forekomme her. Det finnes et vedvarende svakt lag med kantkorn som ligger dypt i snødekket. Der hvor det kommer mest regn kan denne belastningen /svekkelsen være nok til at skred løsner på dette dype laget. Skredene kan dermed bli svært store på de stedene som har fått mest snø de siste dagene. Under mildværsgrensen vil kraftig regn føre til mange mindre våte naturlige utløste skred.
Onsdag er det litt rolig vær, men de siste dagene før det, kom det mye nedbør som snø i kombinasjon med kraftig vind fra vest. Dette har gitt fokksnøflak i østvendte leformasjoner. Snøen er kommet med byger så det er lokale variasjoner i snømengdene. Før nysnøen kom var snøoverflaten i fjellet preget av hard og kompakt fokksnø, og noen steder var det avblåst ned på skare etter mye kraftig vind fra SØ.
Det finnes lag av kantkorn både under fokksnø og dypt i snødekket. Disse er dekket av hard fokksnø og vurderes vanskelig å påvirke.
Det er ikke meldt om mye skredaktivitet via Regobs, men ut fra været som harv vært og ut fra det som er meldt inn, så er det rimelig å anta at det har vært endel større naturlig utløste skred i regionen de siste dagene. Husk at skred som meldes inn i Regobs er en viktig del av vurderingen snøskredvarslingen gjør når vi varsler og det er viktig dokumentasjon for andre å vite hvor og når skred er gått i terrenget.
Snødekket og skredproblemene som har vært preges av lavtrykkene som har kommet inn den siste uka. Fronten som preger snøskredfaren torsdag ser ut til å treffe land omtrent ved midnatt.
7 - 12 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til stiv kuling fra vest om kvelden.
-12 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
32 mm i døgnet, opp mot 65 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst., endring til liten storm fra sørvest om formiddagen.
-8 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Skyet.
Stedvis SW til W liten storm fra utpå ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: SØRFOLD

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Skredhendelse

Ikke gitt

Ikke gitt

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: SØRFOLD

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Skredhendelse

Ikke gitt

Ikke gitt

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: MK (Ukjent)

i kommune: FAUSKE

Snødekke

16 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

1.0 grader

Faretegn

Rask temperaturstigning

Snøprofil

Antall Lag: 3

Total dybde: 75,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Sølve@SVV (***)

i kommune: BODØ

Vær

Snø

-2.0 grader

Rapportert av: Sølve@SVV (***)

i kommune: BODØ

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Snødekke

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Vær

Snø

0.0 grader

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Svak lyd, men person 30 meter fra utløse punkt følte setningen. Det var tykt snødekke med mye fersk vindtransportert snø hvor drønnet ble utløst. På samme sted ble det fremprovosere skytende sprekker i skavl/leformasjon, men antar at drønnet kom fra lag dypere i snødekket det var lite tegn til propagering i fokksnø og heller ikke sprekkdannelse da drønnet ble utløst. Antatt lag er angitt i profil.

Snøprofil

Antall Lag: 8

Total dybde: 206,00 cm

Faretegn

Ferske sprekker

Skytende sprekker i fersk vindtransportert snø i SØ-sektor. Nedføyket nysnø/hagl

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Sølve@SVV (***)

i kommune: BODØ

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Tørre flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: kjus@nortind (***)

i kommune: FAUSKE

Snødekke

10 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: kjus@nortind (***)

i kommune: FAUSKE

Vær

Ikke nedbør

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STEIGEN

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BODØ

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.