Snøskredvarsel for Salten onsdag 23.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vindøkning fører til økende skredfare. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø. Det er fare for naturlig utløste skred.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Når vinden øker på øker snøskredfaren. Det er mye løs snø tilgjengelig for vindtransport og med kuling fra SØ kan det ventes betydelig vindtransporter av snø inn i nord- og vestvendte leområder. Den vindtransporterte snøen vil legge seg over lag av nysnø, og det vil være lett å løse ut skred i den nye fokksnøen. Naturlig utløste skred kan forekomme.
Det er fremdeles mye løs og ubunden snø i regionen. Over skoggrensen er snødekket noe vindpåvirket, og det er nysnøflak og fokksnø i østvendt terreng. Under den nyeste snøen består snødekket av flere skarelag, lag av fokksnø, smelteomvandlet snø og et og annet lag av sprøhagl. Inntil vinden nå tar seg opp fremsto snødekket som relativt stabilt.
Det finnes kantkorn over skarelaget fra romjulen, men det er låst under massive skarelag og ikke mulig å påvirke per nå.
Tirsdag formiddag er det meldt inn at vindtransporten tar seg opp, og det dannes myke flak av fokksnø som sprekker opp rundt skia. Det er også observert overflaterim i enkelte leområder, men den ligger på myk overflate.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-20 °C til -12 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-23 °C til -12 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Grums.obs (Ukjent)

i kommune: FAUSKE

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vind fra øst tar godt i snøen i flankene over 400 moh. På kuler og fremtredende terreng har mildværsskara kommet frem. Mindre påvirket under tregrensa. Fokksnø ansamling i søkk og leheng.

Vær

Ikke nedbør

-7.0 grader

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BODØ

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: LeneP@forsvaret (***)

i kommune: BODØ

Vær

Ikke nedbør

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Sølve@SVV (***)

i kommune: BODØ

Snødekke

Rapportert av: LeneP@forsvaret (***)

i kommune: FAUSKE

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vinden øker på og det er mye forflyttning av løs snø. Den vindtransporterte snøen begynner å pakke seg og vi får antydninger til sprekker rundt skiene. Skisporene blåser igjen og fylles med snø ganske umiddelbart etter oss. Fortsatt områder med løs ubunden snø som ligger upåvirket av vinden.

Vær

Ikke nedbør

-12.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Krille (**)

i kommune: FAUSKE

Faretegn

Rimkrystaller

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Se nedan

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Se nedan

Vær

Ikke nedbør

-12.0 grader

Notater

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: LeneP@forsvaret (***)

i kommune: FAUSKE

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snødekket er blitt påvirket av at vinden har økt siste timene. Vind fra øst, ca 7 m/s. -7 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STEIGEN

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BODØ

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: LeneP@forsvaret (***)

i kommune: BODØ

Notater

Over tregrensa i dette området er snødekket noe vindpåvirket. Vind har kommet fra vest.

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.