Snøskredvarsel for Salten lørdag 08.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger ferske fokksnøflak i høyden, ellers stabile forhold.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø- og fokksnøflak fra tidligere i uka får tid til å stabilisere seg. Men vindøkning fra S-Ø vil mot kvelden flytte på deler av løssnøen fra foregående dager, dette ventes å føre til dannelse av ferske fokksnøflak i renner og leformasjoner mot NV over tregrensa. Det kan utsatte steder være lett å løse ut skred av str. 1-2 for en skiløper/skuter. Størrelse på evt. skred øker med mengde av tilgjengelig løssnø og vindstyrke. Der snøen ikke er vindpåvirket eller har vært fuktet vil skredfaren være lavere. Husk at tidlig på sesongen kan selv små skred få konsekvenser pga mye oppstikkende steiner.
Siste par dager har det kommet en god del nysnø i regionen og snøgrensen er nå ved havnivå. Det er store variasjoner i nysnømengde, og det rapporteres flere steder om mye løs snø som vil være tilgjengelig for vindtransport. I høyfjellet ligger det en såle av i stor grad smelteomvandlet skaresnø, spesielt i renner og søkk i terrenget.
Det ble observert både naturlig utløst og skiløper-fjernutløst mindre skred ved Nattmålstuva i Valnesfjord onsdag. Det var da nysnøflak i østvendte lesider som var ustabile.
Det er observert oppsprekking og drønn i snødekket i lesider med vindpålagring av snø.
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-15 °C til -9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-13 °C til -7 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

07.12.2018 kl. 01:43

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 170362

Salten / FAUSKE

Snø

06.12.2018 kl. 13:56

631 moh

Michael (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Michael Kommentar:  600 moh.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Michael Kommentar:  Helt fersko spor som er gjennblåst, 550 moh.

Vær

Snø 6 m/s fra NV ↘

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vindtransport over 500 moh. Vind fra NV

Notater

Flakdannelser over 500 moh i Vest-sør-vest himmelretning. Blåser ca 5-6 m/s på toppen av Søndre Nattmålstuva kl 13:45. -4 grader topp, -1 parkering. Ca 15-30 cm ubunden nysnø opp til 400-500 moh.

ObsID: 170322

Salten / BODØ

Snø

06.12.2018 kl. 11:00

1 moh

DagTheodor@SVV (*****)

Vær

Snø -1 °C 3 m/s 100% skyer Lengre ut mot Bodø var det plussgrader, passerte null grader ved 0 moh like før Misvær. Snødd ned til havnivå i natt, men mulig snøen regner bort i lavlandet på ytre strøk.

Snødekke

Fortsatt lite snø, spesielt i lavlandet ved kysten hvor det var bart for to dager siden. Der er også snøen fuktig.

ObsID: 170255

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

06.12.2018 kl. 04:03

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 170217

Salten / FAUSKE

Snø

05.12.2018 kl. 11:14

506 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Tegn i snøen på vindtransport. Vind fra vest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Snødybde på 200 moh. Ca 15-20 cm
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bilde mot p618 (topp nø for S Nattmålstuva) viser snødekket slik det er i området generelt.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Liten tilleggsbelastning Sannsynlig 1 - Små Noen bratte heng Ø, SØ over 300 moh Det er generelt lite snø i fjellet, men i lommer med innblåst snø vil skredproblemet finnes.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren er absolutt til stede og reell i østvendte heng med innblåst snø. Det vil være heng med endel snø selvom det generelle inntrykket er at det er lite snø i terrenget. Snødekket og flakene er hardere jo høyere opp man er og skredstørrelsen kan da bli større. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø 0 °C 0 m/s 100% skyer Det er mildt i været med pluss 3 på p-plass 50 moh. I høyden er det ned mot 0 på 500 moh. Ingen vind.

Snødekke

20 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Relativt tørr snø over 200 moh. Helt ned mot bakken er snøen fuktig.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har vært vestlige vinder i området og fersk vindtransportert snø inn i østvendte heng.

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Faretegnet finnes i østvendte hellinger over 250 moh.

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mykt bundet nysnø i østvendte hellinger har svak binding til underliggende snødekke.

ObsID: 170141

Salten / FAUSKE

Snø

05.12.2018 kl. 10:51

476 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kjus@nortind
ObsID: 170127

Salten / FAUSKE

Snø

05.12.2018 kl. 10:46

466 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Naturlig utløst flak. Ø heng
ObsID: 170123

Salten / FAUSKE

Snø

05.12.2018 kl. 10:36

400 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Fjernutløst flakskred av undertegnede.
ObsID: 170120

Salten / FAUSKE

Snø

05.12.2018 kl. 10:32

380 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Skytende sprekker og drønn i snøen.
ObsID: 170117

Salten / FAUSKE

Snø

05.12.2018 kl. 10:22

380 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Ø vendt heng ECTP15@25Q3 Gjorde i samme heng to CTE5 og CTE8 begge med brudd rundt 25 cmQ2-3
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  CTE8@25Q2
ObsID: 170115
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.