Snøskredvarsel for Salten lørdag 08.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger ferske fokksnøflak i høyden, ellers stabile forhold.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø- og fokksnøflak fra tidligere i uka får tid til å stabilisere seg. Men vindøkning fra S-Ø vil mot kvelden flytte på deler av løssnøen fra foregående dager, dette ventes å føre til dannelse av ferske fokksnøflak i renner og leformasjoner mot NV over tregrensa. Det kan utsatte steder være lett å løse ut skred av str. 1-2 for en skiløper/skuter. Størrelse på evt. skred øker med mengde av tilgjengelig løssnø og vindstyrke. Der snøen ikke er vindpåvirket eller har vært fuktet vil skredfaren være lavere. Husk at tidlig på sesongen kan selv små skred få konsekvenser pga mye oppstikkende steiner.
Siste par dager har det kommet en god del nysnø i regionen og snøgrensen er nå ved havnivå. Det er store variasjoner i nysnømengde, og det rapporteres flere steder om mye løs snø som vil være tilgjengelig for vindtransport. I høyfjellet ligger det en såle av i stor grad smelteomvandlet skaresnø, spesielt i renner og søkk i terrenget.
Det ble observert både naturlig utløst og skiløper-fjernutløst mindre skred ved Nattmålstuva i Valnesfjord onsdag. Det var da nysnøflak i østvendte lesider som var ustabile.
Det er observert oppsprekking og drønn i snødekket i lesider med vindpålagring av snø.
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-15 °C til -9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-13 °C til -7 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BODØ

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Rapportert av: Michael (Ukjent)

i kommune: FAUSKE

Notater

Flakdannelser over 500 moh i Vest-sør-vest himmelretning. Blåser ca 5-6 m/s på toppen av Søndre Nattmålstuva kl 13:45. -4 grader topp, -1 parkering. Ca 15-30 cm ubunden nysnø opp til 400-500 moh.

Vær

Snø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vindtransport over 500 moh. Vind fra NV

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: DagTheodor@SVV (*****)

i kommune: BODØ

Vær

Snø

-1.0 grader

Snødekke

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BODØ

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Rapportert av: kjus@nortind (***)

i kommune: FAUSKE

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Snø

0.0 grader

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mykt bundet nysnø i østvendte hellinger har svak binding til underliggende snødekke.

Faretegn

Ferske sprekker

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Faretegnet finnes i østvendte hellinger over 250 moh.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har vært vestlige vinder i området og fersk vindtransportert snø inn i østvendte heng.

Snødekke

20 cm snødybde

10 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: kjus@nortind (***)

i kommune: FAUSKE

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: kjus@nortind (***)

i kommune: FAUSKE

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: kjus@nortind (***)

i kommune: FAUSKE

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: kjus@nortind (***)

i kommune: FAUSKE

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: kjus@nortind (***)

i kommune: FAUSKE

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.