Snøskredvarsel for Salten torsdag 15.02.2018

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold, men vær likevel forsiktig i bratt terreng der fokksnøen er myk.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Se etter områder der vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk.
Flakskred
1 - Harmløst (sluff)
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket er generelt stabilt, men enkelte steder har det samlet seg fokksnøflak etter snøfallet i helgen. Flakene kan løsne lett, men størrelsen på flaket er relativt begrenset. Nysnøen fra tirsdag vil ha bedret skiføre, men ikke økt skredfaren.
Tirsdag kom det noen få cm nysnø. På vindutsatte steder, som over skoggrensen, er snøoverflaten generelt hard og vindpåvirket. På steder som ligger mer i le som i skogen, har snøen også flaket seg, men den er mykere.
Det er observert lag av kantkorn i snødekket, men disse lagene har ikke vist tegn til bruddforplantning og ansees ikke som et problem nå.
Det er ikke registrert skredaktivitet de siste dagene.
Det er en del variasjon i snømengdene i regionen, mest snø i indre og sørlige deler.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørøst
Temperatur
-12 °C til -7 °C på 1400 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Stiv kuling fra sørøst
Temperatur
-13 °C til -6 °C på 1400 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.