Snøskredvarsel for Salten mandag 15.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom der det ligger fersk vindtransportert snø, ellers stort sett stabile forhold.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes at snødekket i lavere strøk nå er stabilt etter flere dager med påfølgende lave temperaturer etter mildværsperioden. Fokksnø i høyden antas å være stabil og krever stor tilleggsbelastning for å kunne påvirkes. Det er generelt lite nysnø i fjellet, men i enkelte områder vil det kunne dannes fokksnøflak i leområder som følge av vind med storm styrke. Tilgjenglig fukt i snødekket i kombinasjon med lave temperaturer vil kunne videreutvikle kantkornlaget. Dette kan påvirkes i områder der snødekket er tynt. Skredfaren ventes som 2 - moderat
I lavereliggende områder består snøoverfaten av smelteriller og hard skare som følge av mildvær de siste dagene. Observasjon fra ytre del av regionen viser at overflaten er glassert og at snødekket generelt er hardt. Over mildværsgrensen, ca 500 moh, består overflaten av fokksnø med varierende hardhet, og denne ligger ujevnt fordelt i terrenget. Det er generelt lite løs snø tilgjengelig for vindtransport.
Søndag er det observert flere lag med kantkorn i snødekket 500 moh på Steinfjellet. Observasjon torsdag fra Nattmålstuva viser at det fins lag med begynnende kantkorndannelse både ved bakken og 6-7 cm under overflaten, men som ikke er godt nok utviklet til at det utgjør et problem per nå. Det er imidlertid viktig å føge med på utviklingen siden det er meldt lave temperaturer fremover.
Lørdag ble det observert et naturlig utløst lite flakskred over 700 moh, i en sørvestvendt bolleformasjon, sør i naboregionen Svartisen
Søndag formiddag viser temperaturmålinger at det er kjølig i regionen og vind fra sørøst. Lørdag er det observert overflaterim sør i regionen.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst, endring til sterk kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-16 °C til -3 °C på 1400 moh
Skydekke
Klarvær
Synkende temperatur utover dagen. Kan være et tynt høyt skydekke.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Storm fra sørøst
Temperatur
-17 °C til -8 °C på 1400 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.