Snøskredvarsel for Salten søndag 14.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom der det ligger fersk vindtransportert snø, ellers stort sett stabile forhold.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket i lavere strøk er stabilt etter flere dager med mildvær og påfølgende synkende temperaturer. Fokksnø i høyden antas å være stabil og krever stor tilleggsbelastning for å kunne påvirkes. Tilgjengelig fuktighet i snødekket, kulde og klarvær kan sette i gang dannelse av nye lag av kantkorn og lag av overflaterim. Kantkorn vil være best utviklet på steder der snødekket er tynt. Skredfaren ventes som 2- moderat
I lavereliggende områder består snøoverfaten av smelteriller og hard skare som følge av mildvær de siste dagene. Observasjon fra ytre del av regionen viser at overflaten er glassert og at snødekket generelt er hardt. Over mildværsgrensen, ca 500 moh, består overflaten av fokksnø, og denne ligger ujevnt fordelt i terrenget. Hardheten på fokksnøen varierer fra harde flak til mykere flak. Det er generelt lite løs snø tilgjenglig for vindtransport.
Observasjon fra indre del av naboregionen Svartisen viser at det er et kantkornlag under oppbygging i høyden. Dette kantkornlaget er mest utviklet rundt steiner og der fokksnølaget er tynt.
Etter skredaktiviteten i forbindelse med mildværet tidligere denne uka, er det ikke observert flere skred.
Lørdag formiddag viser temperaturmålinger at det er lave temperaturer i regionen Observasjon torsdag fra Nattmålstuva viser at det fins lag med begynnende kantkorndannelse både ved bakken og 6-7 cm under overflaten, men som ikke er godt nok utviklet til at det utgjør et problem per nå. Det er imidlertid viktig å føge med på utviklingen. I samme område er det observert en del rygger og steiner som stikker fram som følge av mildværsperioden. Fredag er det observert fersk vindtransportert snø
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst
Temperatur
-10 °C til 0 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 500 moh
Skydekke
Klarvær
Nullgradergrense er vanskelig å sette. Inversjon kan gi plussgrader høyt til fjells og lavere temperaturer i lavlandet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst, endring til sterk kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-16 °C til -3 °C på 1400 moh
Skydekke
Klarvær
Synkende temperatur utover dagen. Kan være et tynt høyt skydekke.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.