Snøskredvarsel for Salten fredag 08.12.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Kraftig vind flytter store mengder snø. Naturlig utløste skred ventes.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes kraftig vindtransport og det vil raskt danne seg ustabile flak i nye områder. Noe særlig turvær i høyfjellet blir det neppe, men det går an å finne seg en lun plass i skogen. Det ventes noe naturlig utløste skred av større størrelse pga. store forflytninger av snø. Skredfaren ventes i øvre del av 3-betydelig.
De siste dagene har bygeværet lagt igjen mye snø og denne ligger ubehandlet av vind mange steder. I høyfjellet er det dannet fokksnøflak, men noen steder er det også avblåst til tidligere mildværsskare.
I indre strøk meldes det om at kantkornlaget dypere i snødekket nå ligger beskyttet av nysnøen.
Mandag er det meldt om str 2 flakskred, litt usikkert om det er naturlig utløst eller fjernutløst.
Det er store variasjoner på snømengdene i regionen og på hardheten av snøoverflaten.
Nedbør
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område
Vind
Sterk kuling fra sørøst, endring til liten storm fra sørøst om kvelden
Temperatur
-13 °C til -8 °C på 1400 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 - 5 mm i døgnet
Vind
Liten storm fra sørøst
Temperatur
-13 °C til -7 °C på 1400 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.