Snøskredvarsel for Salten søndag 21.05.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Generelt stabile forhold, men sol og høye temperaturer kan føre til naturlig utløste skred.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våte flakskred

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er generelt stabile forhold, men varmt vær, manglende nattefrost og sol gjør at faren for våte skred er tilstede. Der hvor snøen er vannmettet i overflaten kan det løsne små, våte løssnøskred i bratte fjellsider. Vær spesielt obs der solen tar tak. Smeltevann kan etterhvert samle seg opp lengre ned i det gamle snødekket. Dette kan gi våte flakskred og glideskred, men det er vanskelig å anslå timing og omfanget av dette problemet. Vær obs på dette ved kraftig snøsmelting eller mye regn. Vær også obs på skavlbrudd som følge av høye temperaturer. Snøskredfaren vurderes til 2- moderat.
På grunn av varmere vær siste uka har det begynt å smelt en del snø, også i høyden. Det ligger likevel fortsatt mye snø i indre og høyereliggende områder for årstiden. Bare rygger, knauser og topper begynner å stikke frem. Det er bart ved kysten og i lavlandet. Flere runder med mildvær og kulde har gitt et generelt stabilt snødekke i regionen. Mildvær denne uka har gjort snødekket vått til topps. Det er rapportert om glideskred og våte løssnøskred som følge av temperaturstigning og regn. Eldre svake lag ventes å være nøytralisert under ca. 800 moh, men kan fortsatt finnes i høyden og kan påvirkes av mildværet.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: SindreH@ObsKorps (***)

i kommune: FAUSKE

Stabilitetstest

GodCTH20@12cmQ2

Snødekke

90 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Ubunden snø

Fritekst

Observerer noen glidesprekker i bratte heng på lang avstand. Vanskelig å si om de har blitt større i løpet av de siste dagene.

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør8.4 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: SindreH@ObsKorps (***)

i kommune: FAUSKE

Stabilitetstest

MiddelsCTM13@12cmQ2

Snødekke

125 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observertOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Ubunden snø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør4.5 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: kjus@nortind (***)

i kommune: FAUSKE

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Ubunden snø

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Vær

Ikke nedbør5.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: per@SVV (****)

i kommune: FAUSKE

Skredhendelse

1 - Harmløst (sluff)Glideskred

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ferske skredOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noen glideskred og skred som slepper nært klipper i S-SØ sektor

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Ubunden snø

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Glideskred

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Vær

Ikke nedbør2.0 grader

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.