Snøskredvarsel for Salten søndag 23.04.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold, ferdsel i bratt terreng krever erfaring og kunnskap. I tillegg til ustabile nysnøflak finnes det stedvis vedvarende svake lag under nysnøen.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Over 600-700 moh kan det finnes et kantkorn lag som ikke er ødelagt av milde temperaturer siste dager. Det er mulig å løse ut skred der dette laget er tilstede og tildekket av nysnø eller fokksnø. Det har snødd bra siste par døgn slik at det nå ligger endel snø oppå dette laget. Det er mulig å løse ut for både skikjørere og skuterkjørere. Oppdages det drønn i snødekket er det tegn om å ta problemet på alvor. Vindretningen skifter og i leheng mot NV-NØ vil det dannes nysnøflak som kan løses ut av skikjører og skuterkjørere. Siste dagers fokksnø trenger også noe tid på å stabilisere seg i høyden, og kan lokalt løses ut av skikjører eller skuterkjører. Skredfaren vurderes til 3-betydelig.
Det gamle snødekket anses som stabilt opp til skoggrensen etter mildvær og påfølgende kulde. I høyden finnes det gamle og nye fokksnøflak i flere himmelretninger. Fokksnøflakene ligger mange steder over et svakt lag av begynnende kantkorn som bryter lett. Kantkornet er trolig dannet i påska grunnet kaldt og klart vær, med høy temperaturgradient i snøen. Fredag ble det rapportert om drønn i snødekket flere steder, naturlig utløste og fjernutløste skred. Det tyder på at et vedvarende svakt lag av kantkorn høyt i snødekket er aktivt. Eldre kantkornlag dypere i snødekket er lite aktivt, og det skal mye til for å påvirke. Siste døgn opp mot 20 cm nysnø, lørdag formiddag enkelte byger og vind fra SV-V.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Sirigull (Ukjent)

i kommune: BODØ

Skredhendelse

3 - MiddelsVått løssnøskred

Ulykke/hendelse

Nestenulykke

Bilde fra regobs

Rapportert av: Powslayer@shubodø (Ukjent)

i kommune: FAUSKE

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Hørte flere drønn på vei opp til Kistrandtind

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Rapportert av: SindreH@ObsKorps (***)

i kommune: FAUSKE

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

115 cm snødybde7 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Vær

Snø-1.5 grader

Stabilitetstest

MiddelsCTM12@10cmQ2

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Bilde fra regobs

Rapportert av: AnneMariaLeune@ObsKorps (****)

i kommune: FAUSKE

Faretegn

Drønn i snøenDrønn tyder på aktivitet i kantkorn

Snødekke

0 cm snødybde20 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STEIGEN

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: SindreH@ObsKorps (***)

i kommune: FAUSKE

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø-2.2 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: AnneMariaLeune@ObsKorps (****)

i kommune: BODØ

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STEIGEN

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: AnneMariaLeune@ObsKorps (****)

i kommune: FAUSKE

Faretegn

Drønn i snøen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: kjus@nortind (***)

i kommune: FAUSKE

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.