Snøskredvarsel for Salten søndag 23.04.2017

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold, ferdsel i bratt terreng krever erfaring og kunnskap. I tillegg til ustabile nysnøflak finnes det stedvis vedvarende svake lag under nysnøen.

Skredfarevurdering

Over 600-700 moh kan det finnes et kantkorn lag som ikke er ødelagt av milde temperaturer siste dager. Det er mulig å løse ut skred der dette laget er tilstede og tildekket av nysnø eller fokksnø. Det har snødd bra siste par døgn slik at det nå ligger endel snø oppå dette laget. Det er mulig å løse ut for både skikjørere og skuterkjørere. Oppdages det drønn i snødekket er det tegn om å ta problemet på alvor. Vindretningen skifter og i leheng mot NV-NØ vil det dannes nysnøflak som kan løses ut av skikjører og skuterkjørere. Siste dagers fokksnø trenger også noe tid på å stabilisere seg i høyden, og kan lokalt løses ut av skikjører eller skuterkjører. Skredfaren vurderes til 3-betydelig.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Det gamle snødekket anses som stabilt opp til skoggrensen etter mildvær og påfølgende kulde. I høyden finnes det gamle og nye fokksnøflak i flere himmelretninger. Fokksnøflakene ligger mange steder over et svakt lag av begynnende kantkorn som bryter lett. Kantkornet er trolig dannet i påska grunnet kaldt og klart vær, med høy temperaturgradient i snøen. Fredag ble det rapportert om drønn i snødekket flere steder, naturlig utløste og fjernutløste skred. Det tyder på at et vedvarende svakt lag av kantkorn høyt i snødekket er aktivt. Eldre kantkornlag dypere i snødekket er lite aktivt, og det skal mye til for å påvirke. Siste døgn opp mot 20 cm nysnø, lørdag formiddag enkelte byger og vind fra SV-V.
Fra lørdag ettermiddag ventes SV-V opptil stiv kuling i fjellet. Sludd- og snøbyger. 10-20 mm nedbør. Søndag ventes SØ-SV opptil frisk bris i fjellet. Perioder med sludd og snø, 5-10 mm nedbør.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Sirigull (Ukjent)

i kommune: BODØ

Skredhendelse

3 - Middels Vått løssnøskred

Ulykke/hendelse

Nestenulykke

Rapportert av: Powslayer@shubodø (Ukjent)

i kommune: FAUSKE

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Hørte flere drønn på vei opp til Kistrandtind

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: SindreH@ObsKorps (***)

i kommune: FAUSKE

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet

Stabilitetstest

Middels CTM12@10cmQ2

Snødekke

115 cm snødybde 7 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø -1.5 grader

Rapportert av: AnneMariaLeune@ObsKorps (****)

i kommune: FAUSKE

Faretegn

Drønn i snøen Drønn tyder på aktivitet i kantkorn

Snødekke

0 cm snødybde 20 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STEIGEN

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: SindreH@ObsKorps (***)

i kommune: FAUSKE

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø -2.2 grader

Rapportert av: AnneMariaLeune@ObsKorps (****)

i kommune: BODØ

Skredhendelse

2 - Små Tørt flakskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STEIGEN

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: AnneMariaLeune@ObsKorps (****)

i kommune: FAUSKE

Skredhendelse

2 - Små Tørt flakskred

Faretegn

Drønn i snøen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: kjus@nortind (***)

i kommune: FAUSKE