Snøskredvarsel for Salten lørdag 22.04.2017

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold, ferdsel i bratt terreng krever erfaring og kunnskap. I tillegg til ustabile nysnøflak finnes det stedvis vedvarende svake lag under nysnøen.

Skredfarevurdering

I enkelte heng vil det dannes nysnøflak som kan løses ut av skikjører og skuterkjørere. Fortsatt kuling fra NV med litt snø på dagtid vil føre til moderat snøfokk og ytterligere dannelse av nysnø- og fokksnøflak i lesider utover lørdagen. Over 600-700 moh kan det finnes et kantkorn lag som ikke er ødelagt av milde temperaturer siste dager. Det er mulig å løse ut skred der dette laget er tilstede og tildekket av nysnø eller fokksnø. Det har snødd bra siste par døgn slik at det nå ligger endel snø oppå dette laget. Det er mulig å løse ut for både skikjørere og skuterkjørere. Oppdages det drønn i snødekket er det tegn om å ta problemet på alvor. Skredfaren vurderes til 3-betydelig.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Det gamle snødekket anses som stabilt opp til skoggrensen etter mildværet forrige uke og påfølgende kulde. I høyden finnes det gamle og nye fokksnøflak i flere himmelretninger. Fokksnøflakene ligger mange steder over et svakt lag av begynnende kantkorn som bryter lett. Kantkornet er trolig dannet i påska grunnet kaldt og klart vær, med høy temperaturgradient i snøen. Lørdag ble det observert et forholdsvis stort skiløperutløst tørt flakskred i naboregion Svartisen. Om dette har gått som følge av nedføyket lag med nysnø, eller om også nydannet kantkorn er medvirkende er usikkert. Eldre kantkornlag dypere i snødekket er lite aktivt, og det skal mye til for å påvirke. Siste døgn, frem til fredag har det falt flere steder over 20 mm nedbør, det vil si at i fjellet er det kommet 20 - 40 cm nysnø.
Fra fredag ettermiddag ventes NV-N opptil stiv kuling i fjellet. 4-8 mm nedbør, som snø over 100-300 moh. Lørdag ventes NV liten kuling i fjellet, om ettermiddagen minking til V frisk bris. Perioder med sludd og snø. 4-8 mm nedbør.
Betydelig
3

Fra lørdag ettermiddag ventes SV-V opptil stiv kuling i fjellet. Sludd- og snøbyger. 10-20 mm nedbør. Søndag ventes SØ-SV opptil frisk bris i fjellet. Perioder med sludd og snø, 5-10 mm nedbør.

Over 600-700 moh kan det finnes et kantkorn lag som ikke er ødelagt av milde temperaturer siste dager. Det er mulig å løse ut skred der dette laget er tilstede og tildekket av nysnø eller fokksnø. Det har snødd bra siste par døgn slik at det nå ligger endel snø oppå dette laget. Det er mulig å løse ut for både skikjørere og skuterkjørere. Oppdages det drønn i snødekket er det tegn om å ta problemet på alvor. Vindretningen skifter og i leheng mot NV-NØ vil det dannes nysnøflak som kan løses ut av skikjører og skuterkjørere. Siste dagers fokksnø trenger også noe tid på å stabilisere seg i høyden, og kan lokalt løses ut av skikjører eller skuterkjører. Skredfaren vurderes til 3-betydelig.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.