Snøskredvarsel for Salten lørdag 22.04.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold, ferdsel i bratt terreng krever erfaring og kunnskap. I tillegg til ustabile nysnøflak finnes det stedvis vedvarende svake lag under nysnøen.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I enkelte heng vil det dannes nysnøflak som kan løses ut av skikjører og skuterkjørere. Fortsatt kuling fra NV med litt snø på dagtid vil føre til moderat snøfokk og ytterligere dannelse av nysnø- og fokksnøflak i lesider utover lørdagen. Over 600-700 moh kan det finnes et kantkorn lag som ikke er ødelagt av milde temperaturer siste dager. Det er mulig å løse ut skred der dette laget er tilstede og tildekket av nysnø eller fokksnø. Det har snødd bra siste par døgn slik at det nå ligger endel snø oppå dette laget. Det er mulig å løse ut for både skikjørere og skuterkjørere. Oppdages det drønn i snødekket er det tegn om å ta problemet på alvor. Skredfaren vurderes til 3-betydelig.
Det gamle snødekket anses som stabilt opp til skoggrensen etter mildværet forrige uke og påfølgende kulde. I høyden finnes det gamle og nye fokksnøflak i flere himmelretninger. Fokksnøflakene ligger mange steder over et svakt lag av begynnende kantkorn som bryter lett. Kantkornet er trolig dannet i påska grunnet kaldt og klart vær, med høy temperaturgradient i snøen. Lørdag ble det observert et forholdsvis stort skiløperutløst tørt flakskred i naboregion Svartisen. Om dette har gått som følge av nedføyket lag med nysnø, eller om også nydannet kantkorn er medvirkende er usikkert. Eldre kantkornlag dypere i snødekket er lite aktivt, og det skal mye til for å påvirke. Siste døgn, frem til fredag har det falt flere steder over 20 mm nedbør, det vil si at i fjellet er det kommet 20 - 40 cm nysnø.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: SindreH@ObsKorps (***)

i kommune: FAUSKE

Vær

Snø-2.2 grader

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: AnneMariaLeune@ObsKorps (****)

i kommune: BODØ

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STEIGEN

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: AnneMariaLeune@ObsKorps (****)

i kommune: FAUSKE

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Faretegn

Drønn i snøen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: kjus@nortind (***)

i kommune: FAUSKE

Bilde fra regobs

Rapportert av: EspenN@NVE (*****)

i kommune: FAUSKE

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere grupper på tur i ulike eksposisjoner opplevde drønn over store områder. 2-3 Str.2 skred ble mye muligg fjernutløst av disse gruppene. Tur i samme område i går ga ingen drønn. Relativt stor pålagring i østlige himmelretninger siste døgn av fuktig nysnø. Mest sannsynlig skyldes drønnene kollaps av kantkornlag nede i snødekket.

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STEIGEN

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: EspenN@NVE (*****)

i kommune: FAUSKE

Vær

Ikke observert0.0 grader

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Fritekst

Naturlig utløst lite skred på ca 550 moh.

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STEIGEN

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: SindreH@ObsKorps (***)

i kommune: FAUSKE

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær

Snø-0.6 grader

Snødekke

80 cm snødybde8 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Stabilitetstest

DårligCTE8@11cmQ2

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.