Snøskredvarsel for Salten onsdag 22.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Større skred er vanskelig å løse ut, men kan forekomme ved stor tilleggsbelastning.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblemet i regionen er fokksnøflak. Kraftig vind utover ettermiddagen og litt nysnø, vil opprettholde faren for ferske ustabile fokksnøflak over tregrensen. Særlig i N- og Ø-vendte heng. Pågående innlasting vil bygge opp større og hardere flak. Samtidig vil det svake laget av nysnø under fokksnøflakene gradvis bli mer stabilt. Dette vil antagelig føre til at skredene er mindre sannsynlig å løse ut men kan bli større når dette først skjer. Vær også forsiktig i områder med tynt snødekke der man lettere kan påvirke eventuelle dypereliggende vedvarende svake lag høyt til fjells. Skredfaren vurderes til 2-moderat.
Snøoverflata er preget av vind fra S-SØ de siste dagene. Snøoverflata varierer fra myk fokksnø, bærende fokksnø til gammel skare og is i fjellet. Stedvis kan du være heldig å finne litt løssnø igjen. Det er rapportert om moderat til kraftig snøfokk i fjellet de siste dagene, men nå er det relativt lite løssnø igjen å flytte på for vind fra S-SØ. De største mengdene fokksnø finnes i N-vendte heng. Observasjoner fra mandag forteller at milde temperaturer er gunstig for stabilisering av fokksnøen. Tidligere ble det observert et godt utviklet lag av kantkorn. Siden det var mildt i regionen forrige uke med plussgrader opp til 600-800 moh har dette laget blitt smelteomvandelt. Det er usikker om kantkornlaget utgjør et problem høyere opp til fjells.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: SindreH@ObsKorps (***)

i kommune: FAUSKE

Snødekke

85 cm snødybde1 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

GodCTH21@15cmQ2

Faretegn

Ingen faretegn observertOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær

Snø0.6 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STEIGEN

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: LeneP@forsvaret (***)

i kommune: FAUSKE

Vær

Ikke nedbør0.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: OMH@VOLUNTARY (****)

i kommune: FAUSKE

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STEIGEN

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: OMH@VOLUNTARY (****)

i kommune: BODØ

Stabilitetstest

GodECTP15@20cmQ3

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Lunde@SHUBodø (Ukjent)

i kommune: FAUSKE

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Vindtransport av snø over tregrensen. Observert vindtransportert snø i alle retninger

Vær

Ikke nedbør-1.0 grader

Fritekst

Våt tung nysnø i skogen. Merker at snøen forandrer seg med en gang jeg kommer over tregrensen. Vinden tar også med en gang jeg kommer over skogen. Observerte mye vindfokk over toppene. Tror det legger seg mye snø i nord og vestvendte sider. Observasjon gjort i området hola/jorbrufjell/blåfjell i valnesfjord.

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: kjus@nortind (***)

i kommune: FAUSKE

Snødekke

240 cm snødybde

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I området Valnesfjord/Kistrand er det lite snø tilgjengelig for transport, men sterk vind over 500 moh tar med seg det som er. Vind fra sør.

Vær

Ikke nedbør-3.0 grader

Fritekst

Det er lite snø i fjellene generelt og mange steder helt avblåst. Løs snø finnes i noen vind beskyttede heng. Tenperaturene er forholdsvis milde og dette teller gunstig for stabilisering av snødekket.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: STEIGEN

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: kjus@nortind (***)

i kommune: BODØ

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Østlige vinder og markert snøtransport.

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.