Snøskredvarsel for Sør-Troms lørdag 16.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Et vedvarende svakt lag av kantkorn ligger å lurer i snødekket, unngå områder der vinden har dannet fokksnøflak i overflaten. Skredfaren er størst i nord.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Den siste tiden har det dannet seg et vedvarende svakt lag av kantkorn over store områder. Flere steder ligger det harde fokksnøflak over dette laget, men laget blir gradvis svakere i kulda og regnes nå som lett å løse ut. Der snøen er ubunden vil ikke tilstedeværelsen av kantkorn være problematisk nå. Det er store lokale forskjeller i regionen og skredfaren ventes høyest i områdene som fikk nysnø og vind tirsdag og onsdag. Bygevær fra V kan forsterke situasjonen og gjøre utbredelse av problem større.
Snøoverflaten består av harde lag med fokksnø mange steder. I skjermede områder er det løsere snø som er i ferd med å omdanne seg til kantkorn. Flere steder er det også avblåst ned til den gamle mildværsskaren. Lengst nord i regionen er det kommet nysnø fra bygeværet tirsdag og onsdag og en del vind. Det rapporteres om svært store lokale forskjeller.
Mellom fokksnøen og skaren har det utviklet seg et lag av kantkorn, som nå er aktivt. I bratte sørsider er det også kantkorn tilknyttet et tynt solskarelag som ligger gjemt i fokksnøen.
Lengre ned i snødekket ligger det en solid såle av smelteformer. I øvre deler av den gamle smeltepakka har det utviklet seg kantkorn, men svakhetene er avlåst av skarelag over.
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordøst.
-11 °C til -3 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-11 °C til -4 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sør-Troms / LENVIK

Snø

16.03.2019 kl. 15:02

383 moh

HåvardKreyHansen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  HåvardKreyHansen
ObsID: 186572

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

16.03.2019 kl. 14:01

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom. No. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186558

Sør-Troms / BERG

Snø

16.03.2019 kl. 13:25

512 moh

Lars Berge (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Lars Berge Kommentar:  Grov ned til 110cm. Myk fokksno helt ned til 60cm. Herfra og ned var det hardt is/skare helt ned. Lille blokktest; Brudd etter 5. Slag, 50cm fra toppen.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Lars Berge Kommentar:  30cm hardt islag helt nederst.

Notater

Vær

-2 °C 6 m/s fra S ↑ 70% skyer

Snødekke

Lett snøfokk 3 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 186643

Sør-Troms / spanst5nd

Snø

16.03.2019 kl. 12:52

1363 moh

magnus@obskorps (****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S inget stort problem. ca 10-20 nysnö. ingen fortplantning men binder dåligt mot fokksnen

ObsID: 186600

Sør-Troms

Snø

16.03.2019 kl. 12:24

460 moh

fred@obskorps (***)

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra V → 50% skyer

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Under tregrensen ligger det mer tør snø en over, ca 20 cm. Over tregrensen ligger det ca 10cm jevnt fordelt i terrenget.

Faretegn

Ferske skred Observerte 2 skred størrelse 1+. få bratte heng mot S

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.

ObsID: 186606

Sør-Troms

Snø

16.03.2019 kl. 08:07

45 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  5 cm nysnø på bilen i morges.

Vær

Snø 1 m/s fra SV ↗ 100% skyer 5 cm snø ila natten.

ObsID: 186501

Sør-Troms / BERG

Snø

15.03.2019 kl. 14:32

319 moh

Lars Berge (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Lars Berge Kommentar:  Total snødybde målt til 3,4m. Gravde ned til 1,0m, her var det et hardt lag ned is skare som var ganske vanskelig å komme gjennom med spaden
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Lars Berge Kommentar:  2 lette slag med spaden i siden og hele blokka skled av
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Lars Berge Kommentar:  Antar denne klassifiseres som Q1

Notater

Vær

Ikke nedbør -2 °C 2 m/s fra SØ ↖ 70% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 25 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) 25cm løssnø over et tynt skare-/islag på ca 1cm etterfølgt av myk vindtransportert snø på 55cm. Under her igjen var det et kantkornlag over is/skare. Lille blokktest; løsnet i karntkornlaget etter 2 lette slag i siden. Fin over flate (Q1?) avstand fra toppen 80cm Se bilder under notater

ObsID: 186436

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

15.03.2019 kl. 13:23

moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. mar 22:25 - 14. mar 22:25 Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst SØ. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv848 Løksetinden - Seterlia,

ObsID: 186442

Sør-Troms / LAVANGEN

Snø

15.03.2019 kl. 10:57

391 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Snowman
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Små kantkorn over skare.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Snowman
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Enda en bruddkant lengre ned i skredbanen.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Snowman

Ulykke/hendelse

Under anmarsj til isklatring. Hadde avdekket flakdannelse og svakt lag tidligere på anmarsj. Tok hensyn til dette og gikk øverst på snøflaten med tau og satte isskruer under travers inn mot innsteg. Ble ikke ovverasket at skredet gikk. Ringte politiet for å melde inn at ingen ble påvirket av skredet. Klatret fossenog gikk ned skredbanen etterpå. Den var 500-600 meter lang. Snø Påvirket ingenting Klatring

Skredhendelse

15. mar 10:57 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst N-vendt Kantkornet snø over skarelag 40 cm høy og 50 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Henrikas dotter

ObsID: 186439

Sør-Troms / LAVANGEN

Snø

15.03.2019 kl. 09:30

50 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Flakdannelse med svakt lag under.

Snødekke

ObsID: 186437
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.