Snøskredvarsel for Sør-Troms mandag 14.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær varsom i områder med fokksnø som sprekker opp.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etter noen dager med mye vær får nå regionen et lite pusterom. Fokksnøen som har lagt seg opp etter kraftig vind fredag vil stabilisere seg og nysnøen som kom lørdag vil også få tid til å sette seg. Vedvarende svake lag med kantkorn og rim kan fortsatt være til stede over 800 moh i indre strøk, men er vanskelig å påvirke. Det gamle snødekket med smelteformer vil gradvis fryse igjen og anses som stabilt.
Snøfallet lørdag ventes å ha lagt opp noen områder med ustabil fokksnø. I høyfjellet er snødekket ujevnt fordelt og det er lagt opp mye fokksnø i leområder etter kraftig vind fredag. Etter mildværet forrige uke er mye av snødekket gjennomfuktet og stabil opptil 700-800 moh.
Fredag 4. januar ble overflaterimet fra jula observert langt nede i snødekket i indre deler av regionen, men laget er svært vanskelig å påvirke. Det er tidligere observert kantkorn i bunnen av snødekket, men laget er ikke aktivt. Disse lagene har ikke gitt fra seg åpenbare faretegn, og det er heller ingen ferske observasjoner av de på grunn av dårlig vær i fjellet. Det kan antas at lagene fremdeles er tilstede, men der er vanskelige å påvirke og utbredelsen er noe begrenset..
2 - 6 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-16 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra øst.
-15 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Nedbør vesentlig på kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sør-Troms / LAVANGEN

Snø

14.01.2019 kl. 14:55

1233 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av Høgtind. Mot S.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Sølvfjellet, Lavangen kommune. Tatt på 1000moh mot NV. Tydelige vindtegn fra helgens vind. Vindyner og vindskavler.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tatt på ca. 1100moh mot v-sv. Læigas og Høgtind til venstre i bildet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tatt på ca. 1280moh på Sølvfjellet i SØ vendt heng. Ganske tynt snødekke akkurat her, men rett i nærheten over 2m.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps

Tester

ECTX God Mer markert fokksnø i toppen andre steder på fjellet.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Det har blåst mye før og i helgen. En del variasjon i snøoverflaten, fra helt ubunden til fokksnø (myk) og tidvis et tynt skarelag (dette er å finne til i alle fall 1100moh).

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøen har stabilsert seg ganske bra etter været i/før helgen som var og moderat skredfare. Vil holde seg på samme nivå de neste dagene ut i fra det værvarselet som er. Varslet faregrad er riktig Litt uenig i forventet skredstørrelse.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s 30% skyer Kaldere og klarere vær.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ over 500 moh

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 175658

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

14.01.2019 kl. 13:55

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Varsom. No. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 175638

Sør-Troms / GRATANGEN

Snø

14.01.2019 kl. 13:13

993 moh

Alexander@sbo.nu (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Alexander@sbo.nu
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Alexander@sbo.nu Kommentar:  Sluttning i SO aspekt. Ca 20cm mjuk fokksnö som binder väl.

Skredfarevurdering

2 Moderat Inge tecken på instabilitet i snödekket. Facetterat snötäcke där det är tunt (ryggformationer) men ingen tydlig lagdelning på desse steder. Mfcr (mildvädersskaren) är tydlig i framförallt västliga/sydliga aspekter där vinden har fört den fram. Dock ligger nu på många städer (N-SO) samt alla aspekter under tredgrense ett fint lager med mjuk fokksnö ovanpå. Detta lager verkar väl bundet med skarelagret och visar inga tendenser på propagering (ej känt snödekket i N till O aspekt) kun V, S og SO . Mycket fin skidåkning.

Vær

Ikke nedbør 10 °C 2 m/s 5% skyer Inversion i området. Minus 18 grader på parkering. Ca 10 minusgrader fra 300möh.

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Rimfrostkristaller (SH) observert på ca 700möh och uppåt till 1000möh på västlig aspekt.

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 175677

Sør-Troms / LAVANGEN

Snø

14.01.2019 kl. 10:32

424 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Spanstinden, Lavangen kommune. Fra parkeringen.

Vær

Ikke nedbør -13 °C 0 m/s 30% skyer

ObsID: 175576

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

14.01.2019 kl. 06:43

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kommet ned noe, kaldt og lite vind. Uforandret skredfare neste døgn: Melder kaldt og stabilt dagene fremover .

ObsID: 175531

Sør-Troms

Snø

13.01.2019 kl. 18:08

807 moh

HåTo (**)

Tester

ECTX God Fjerna regnskaren, men fikk likevel ingen brudd. Enkel blokktest identifiserte svakt lag ca 40-50cm av hagl og ubunden snø (3-4cm), men altså ingen aktivitet på ECT. Dybde på svakt lag kan antas å variere med avstand fra eggen. 25-30cm løs ubunden snø på toppen av skara gir meget godt skiføre i Trolltindbollen.

ObsID: 175483

Sør-Troms / Trolltinden

Snø

13.01.2019 kl. 15:54

814 moh

fred@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps Kommentar:  Bilde tatt inn Bjørnådalen sør mot nord
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Mellom 10 - 20cm løs ubundet snø over mildværskaren gjør det til fine skiforhold. Mildværet tidligere i uken har gått helt opp til 800-900moh. Der vinden har fått tatt er det is. I le-områder ligger det mye snø, varierer mellom 130 -170cm. Men regn skaren er tykk og hard, må bruke mye kraft for å få sparket støvelen igjennom. Eventuelle sjiktoverganger i fokksnøen har stabilisert seg og er ikke aktiv. Ikke mulig med liten tilleggsbelastning og påvirke svake lag under skarelag på ca 75cm, men der snødekket er tynt kan dette laget påvirkes. Med en kuldeperiode nå vil fuktigheten i snøen opp til ca 600moh være en motor for utvikling av kantkorn nede i snødekket. Over ca 600moh er det ikke mye fuktighet i snøen, og de stabile forhold vi ser nå vil vedvare. Varslet faregrad er riktig

Vær

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh Vanskelig å angi som skredproblem da det kommer fram på lille blokktest, men visser ingen evner på ECT. Tar det med her, men tror ikke det er et skredproblem som bør komme med i varslet.

Tester

ECTX Ingen resultat.

Snøprofil

7 lagdelinger observert Snøprofil tatt ca 800moh med sørøstlig retning. Fikk lagdeling på lille blokktest i regnskaren på 75cm. Bruddet gikk i selve skarelaget "splittet seg". Gjennomførte ECT men fikk ikke brudd eller forplantning. Hadde en lignende profil på ca 400 med samme resultat.

ObsID: 175395

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

13.01.2019 kl. 13:50

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175446

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

12.01.2019 kl. 13:24

189 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175267

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

12.01.2019 kl. 13:24

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175268
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.