Snøskredvarsel for Sør-Troms søndag 13.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vind og nysnø har gitt ustabile forhold i noen bratte heng. Vær varsom i områder med fokksnø som sprekker opp.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fra V og NV, og snøbyger den siste tiden har lagt opp mye fokksnø i leområder. Fokksnøen fra tidligere i uken vil etterhvert stabiliseres, men snøskredfaren er minkende. Merk at lokale terrengformasjoner og lokale vindeffekter kan ha lagt opp fokksnø i andre himmelretninger enn Ø og SØ. Det vil fremdeles være lett for en skikjører å løse ut skred i den nyeste fokksnøen. Vedvarende svake lag med kantkorn og rim kan fortsatt være til stede over 800 moh i indre strøk.
I høyfjellet er snødekket ujevnt fordelt og det er lagt opp mye fokksnø i leområder. Snøoverflaten er fuktet opp i lavereliggende områder. I grove trekk består snødekket av smelteomvandlet snø ispedd enkelte skarelag med fokksnøflag av ulik tykkelse og hardhet på toppen. Snøfallet lørdag ventes å ha lagt opp noen områder med ustabil fokksnø.
Fredag 4. januar ble overflaterimet fra jula observert langt nede i snødekket i indre deler av regionen, men laget er svært vanskelig å påvirke. Det er tidligere observert kantkorn i bunnen av snødekket, men laget er ikke aktivt. Disse lagene har ikke gitt fra seg åpenbare faretegn, og det er heller ingen ferske observasjoner av de på grunn av dårlig vær i fjellet. Det kan antas at lagene fremdeles er tilstede, men der er vanskelige å påvirke og utbredelsen er usikker.
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-12 °C til -4 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-16 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sør-Troms

Snø

13.01.2019 kl. 18:08

807 moh

HåTo (**)

Tester

ECTX God Fjerna regnskaren, men fikk likevel ingen brudd. Enkel blokktest identifiserte svakt lag ca 40-50cm av hagl og ubunden snø (3-4cm), men altså ingen aktivitet på ECT. Dybde på svakt lag kan antas å variere med avstand fra eggen. 25-30cm løs ubunden snø på toppen av skara gir meget godt skiføre i Trolltindbollen.

ObsID: 175483

Sør-Troms / Trolltinden

Snø

13.01.2019 kl. 15:54

814 moh

fred@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps Kommentar:  Bilde tatt inn Bjørnådalen sør mot nord
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh Vanskelig å angi som skredproblem da det kommer fram på lille blokktest, men visser ingen evner på ECT. Tar det med her, men tror ikke det er et skredproblem som bør komme med i varslet.

Tester

ECTX Ingen resultat.

Skredfarevurdering

2 Moderat Mellom 10 - 20cm løs ubundet snø over mildværskaren gjør det til fine skiforhold. Mildværet tidligere i uken har gått helt opp til 800-900moh. Der vinden har fått tatt er det is. I le-områder ligger det mye snø, varierer mellom 130 -170cm. Men regn skaren er tykk og hard, må bruke mye kraft for å få sparket støvelen igjennom. Eventuelle sjiktoverganger i fokksnøen har stabilisert seg og er ikke aktiv. Ikke mulig med liten tilleggsbelastning og påvirke svake lag under skarelag på ca 75cm, men der snødekket er tynt kan dette laget påvirkes. Med en kuldeperiode nå vil fuktigheten i snøen opp til ca 600moh være en motor for utvikling av kantkorn nede i snødekket. Over ca 600moh er det ikke mye fuktighet i snøen, og de stabile forhold vi ser nå vil vedvare. Varslet faregrad er riktig

Vær

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

7 lagdelinger observert Snøprofil tatt ca 800moh med sørøstlig retning. Fikk lagdeling på lille blokktest i regnskaren på 75cm. Bruddet gikk i selve skarelaget "splittet seg". Gjennomførte ECT men fikk ikke brudd eller forplantning. Hadde en lignende profil på ca 400 med samme resultat.

ObsID: 175395

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

13.01.2019 kl. 13:50

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175446

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

12.01.2019 kl. 13:24

189 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175267

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

12.01.2019 kl. 13:24

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175268

Sør-Troms / Berg

Snø

12.01.2019 kl. 01:42

21 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

12. jan 01:42 Snø på FV. 862 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 182962

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

11.01.2019 kl. 17:49

189 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 175159

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

11.01.2019 kl. 13:35

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175118

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

11.01.2019 kl. 13:34

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 175117

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

11.01.2019 kl. 11:49

189 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 175095
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.