Snøskredvarsel for Sør-Troms torsdag 19.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Når mildværet klarer å trenge ned til de dype vedvarende svake lagene kan det gå store naturlige utløste skred. Hold avstand til bratt terreng og utløpssoner.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
4 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekkeoppbygningen er dårlig i hele Nord-Norge. Nedbør, mildvær og fravær av nattefrost vil kunne øke faren for at de dype vedvarende svake lagene blir svekket slik at store våte naturlig utløste skred kan gå, men tror at nedbørsmengen ikke er stor nok før på fredag for å øke skredfaren til 4-stor i denne regionen. Men vær oppmerksom på at skavler eller mindre våte løssnøskred kan utløse større skred. Husk også på at i høyfjellet hvor snøen fortsatt er tørr kan skiløper påvirke/ fjernutløse tørre flakskred.
De siste dagene har det vært plussgrader til nær fjelltopphøyde. Snøoverflaten er fuktet de fleste steder, men nattefrost har stort sett gitt skare på morgenen frem til 18.4. I høyden kan det være stor forskjell på nordvendte sider med tørr snø og sør-vendte sider som har blitt sterkt påvirket av sola.
Det finnes et utbredt vedvarende svakt lag av kantkorn etter kuldeperioden februar - mars stort sett i hele Nord-Norge. Stedvis ligger det mye og hard snø over ca.40-70 cm.
Det er observert mange store str. 3 og 4 flakskred rundt om i regionen den siste tiden. Det er også observert svært mange våte løssnøskred str. 1-3.
Det har blitt rapportert om kraftige drønn/kollapser i snødekket flere steder.
4 - 6 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-2 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Forbigående lavere temperatur, mildere igjen om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-2 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: fred@obskorps (***)

i kommune: KVÆFJORD

Vær

Ikke nedbør

6.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

1200 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Drønn i snøen

460 moh, rett ut av skogen. Kollapser i kantkornlag under skare

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredfarevurdering

4 Stor

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: GRATANGEN

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: SKÅNLAND

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: IBESTAD

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: SALANGEN

Faretegn

Ferske skred

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Rask temperaturstigning

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune:

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BERG

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Skredfarevurdering

4 Stor

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: IBESTAD

Faretegn

Ferske skred

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

kraftig solstråling

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: mbie@Forsvaret (*****)

i kommune: LENVIK

Vær

Ikke nedbør

5.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte flakskred

Faretegn

Drønn i snøen

drønn i snøen ved ca 500 moh

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Stabilitetstest

Dårlig

CTV@70cmQ1

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Stabilitetstest

Middels

ECTN@70cmIkke spesifisert

Faretegn

Mye vann i snøen

ved 800 moh er det mye vann i snøen ca 40 cm ned i snødekket i sørlig eksponering. ved 500 moh er det mye vann i snøen ca 70 cm ned i snødekket i sørlig eksponering.

Faretegn

Ferske skred

skred fra toppen av Kistefjellet. Øst/Sør Østlig helling

Skredhendelse

3 - Middels

Vått flakskred

Fritekst

Rapportert av: David@midttroms (***)

i kommune: LENVIK

Vær

Ikke nedbør

11.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

130 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Stabilitetstest

Dårlig

ECTP17@45cmQ1

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Mye vann i snøen

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Profil gravd i Ø retning. Her opplever jeg at det svake laget har mindre hardhet enn det overliggende laget og bryter lett pga overliggende vekt

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.