Snøskredvarsel for Sør-Troms fredag 08.12.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Vinden snur og det dannes ustabile områder mot V. Drønn i snødekket er tegn på fare.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind fra Ø vil trolig frakte store mengder med snø til nye leområder. Disse fokksnøflakene vil være ustabile en stund, men trolig stabilisere seg greit frem mot helgen. Det vedvarende svake lag av overflaterim vil trolig fortsatt være aktivt, men det skal mere til for å trigge det. Skredfaren ventes som 3-betydelig.
Det har kommet omlag 20-30 cm nysnø de siste dagene utsatte steder og det ligger noe løssnø tilgjengelig for vindtransport. Over tregrensa ligger det fokksnøflak pålagret i terrengformasjoner. Det er variasjoner i regionen på snømengder. Det gamle snødekket består av skare og smelteformer ned til bunn. Høyere opp i fjellet er snødekket mer lagdelt og vindpåvirket med mye avblåste partier.
Det finnes et nedsnødd rimlag i snødekket. Det er observert lag med kantkorn under skarelag flere steder i regionen. Pålagring av fokksnø har gitt ustabile fokksnøflak som trenger noe tid å stabilisere seg.
Ikke meldt om skredaktivitet siden helgen.
Det er observert en del tydelige drønn i snøen i helgen.
Nedbør
0 - 1 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst, endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen
Temperatur
-11 °C til -5 °C på 1100 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
2 - 5 mm i døgnet
Vind
Stiv kuling fra sørøst
Temperatur
-11 °C til -5 °C på 1100 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.