Snøskredvarsel for Sør-Troms søndag 21.05.2017

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold i fjellet. Små naturlig utløste våte skred er mulig.

Skredfarevurdering

Det er generelt stabile forhold i fjellet, men varmt vær og manglende nattefrost gjør at faren for våte skred er tilstede. Der hvor snøen er vannmettet i overflaten kan det løsne små, våte løssnøskred i bratte fjellsider. I høyden kan det dannes noen ferske nysnøflak i forbindelse med snøbyger og litt vind, men utbredelsen av dette ventes å være svært begrenset. Her er det også fremdeles er lagdelt snø, faren for større våte flakskred kan dermed øke når vann fra snøsmelting trekker ned i snødekket, men det er vanskelig å anslå timing av slike skred. Vær obs ved kraftig snøsmelting eller regn. Vær også obs på skavlbrudd som følge av høye temperaturer. Snøskredfaren vurderes til 1- liten.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våte flakskred

Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Følg med når snøoverflaten blir våt. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Den siste uken har det vært mildt i regionen med varmegrader som har påvirket snødekket i overflaten helt til topps. I høyden har det vært nattefrost som danner skare i overflaten og som virker stabiliserende på snødekket. I lavere høyder er snødekket nå gjennomfuktet med lite lagdeling og god evne til å drenere vann, mens snødekket i høyden er mer finkornet og også bestående av flere skarelag. Det antas at lommer med vedvarende svake lag høyt til fjells nå stort sett vil være nøytralisert av mildværet.
Fra lørdag ettermiddag ventes skiftende bris. Stort sett opphold og perioder med sol. Ingen store temperaturendringer. Plussgrader omtrent til 1000-1100 moh. Søndag ventes V-SV periodevis frisk bris i fjellet. Noen regnbyger, gløtt av sol. Mildt med plussgrader til topps. 0-3 mm nedbør.
Moderat
2

Fra søndag ettermiddag ventes V-SV periodevis frisk bris i fjellet. Noen regnbyger, gløtt av sol. Snøbyger over 800-900 moh. 0-3 mm nedbør. Mandag ventes V-NV periodevis frisk bris utsatte steder. Perioder med regnbyger, snø over ca 500-800 moh, mot kvelden ned til 300-500 moh. 1-4 mm.

Snøbyger kombinert med vind kan danne ustabile fokksnøflak hvor det samles snø i leområder. Der hvor det ikke samler seg nysnø er det generelt stabile forhold. Nedbør som regn i lavere høyder gjør at faren for våte skred er tilstede, men det er ventet at snødekket vil drenere regnet godt. Der hvor snøen er vannmettet i overflaten kan det løsne små, våte snøskred i bratte sider. På grunn av bygeaktiviteten vurderes snøskredfaren til 2-moderat, skredfaren vil variere i regionen og være størst der det kommer mest nedbør.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.