Snøskredvarsel for Sør-Troms søndag 23.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Sola vil svekke bindinger i snøen. I indre og høyereliggende strøk kan fokksnø ligge på svake lag som kan løses ut av skiløper.

Skredfarevurdering

Lokalt ustabile forhold. Sola vil påvirke snøen utover dagen. Fokksnøflak kan bli svekket i solsider og man kan få enkelte naturlig utløste skred. Når sola varmer opp snøen vil det bli lettere å løse ut skred i fokksnøen for skiløpere. Stedvis, spesielt i indre og høyereliggende strøk kan fokksnøflakene ligge oppå et vedvarende svakt lag av kantkornet snø. Det vil være mulig å løse ut skred som skiløper i den siste snøen, der den ligger oppå kantkornlaget. Drønn og skytende sprekker er typiske alarmtegn på kantkornlagets tilstedeværelse. Skredfaren vurderes til 2 - moderat.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Snødekket er generelt stabilt ved kysten, men i nordvendte leområder i høyden kan det fortsatt finnes lommer med ustabile fokksnøflak. Det finnes også eldre ansamlinger av fokksnø i mange himmelretninger, men disse ansees som stabile. Det er observert et kantkornlag som ble dannet nær snøoverflata i påsken grunnet kaldt og klart vær. Det er observert opp mot Stortind rett nord for Bjerkvik. Kantkornlaget antas å finnes i indre strøk av varslingsregionen og over 800 moh. Et eldre vedvarende svakt lag av kantkorn i det gamle snødekket er nøytralisert av mildvær opp til 600-800 moh, men kan være intakt høyere til fjells. Laget ligger under bærende skare og fokksnø, det er derfor lite sannsynlig at man klarer å påvirke det. Opp mot Kvittinden ved Finnsnes meldes det om fint vær og sol på fredag. Det rapporteres om snøoverflate bestående av fokksnø over 500 moh, mens under 500 moh er det fuktig snø i overflata. Ikke observert kantkornet snø her.
Fra lørdag ettermiddag ventes dreining til Ø-SØ frisk bris i fjellet. Enkelte sludd- og snøbyger i sør, ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol. 0-3 mm nedbør. Søndag ventes Ø-SØ opptil frisk bris i fjellet. Oppholdsvær og perioder med sol. Plussgrader opp til 100-300 moh midt på dagen.
Moderat
2

Fra søndag ettermiddag ventes Ø bris. Oppholdsvær og perioder med sol. Plussgrader opp til 100-300 moh midt på dagen. Mandag ventes NØ-Ø bris. Opphold og perioder med sol. Plussgrader opp til 100-300 moh midt på dagen.

Lokalt ustabile forhold. Sola vil påvirke snøen utover dagen. Fokksnøflak kan bli svekket i solsider og man kan få enkelte naturlig utløste skred. Når sola varmer opp snøen vil det bli lettere å løse ut skred i fokksnøen for skiløpere. Det ble dannet enkelte mindre fokksnøflak på lørdag, som ventes å ha stabilisert seg bra til mandag. Stedvis, spesielt i indre og høyereliggende strøk kan fokksnøflakene ligge oppå et vedvarende svakt lag av kantkornet snø. Sola vil svekke den overliggende snøen slik at det vil være mulig å løse ut skred i kantkornlaget. Drønn og skytende sprekker er typiske alarmtegn på kantkornlagets tilstedeværelse. Skredfaren vurderes til 2 - moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.