Snøskredvarsel for Sør-Troms søndag 23.04.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Sola vil svekke bindinger i snøen. I indre og høyereliggende strøk kan fokksnø ligge på svake lag som kan løses ut av skiløper.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lokalt ustabile forhold. Sola vil påvirke snøen utover dagen. Fokksnøflak kan bli svekket i solsider og man kan få enkelte naturlig utløste skred. Når sola varmer opp snøen vil det bli lettere å løse ut skred i fokksnøen for skiløpere. Stedvis, spesielt i indre og høyereliggende strøk kan fokksnøflakene ligge oppå et vedvarende svakt lag av kantkornet snø. Det vil være mulig å løse ut skred som skiløper i den siste snøen, der den ligger oppå kantkornlaget. Drønn og skytende sprekker er typiske alarmtegn på kantkornlagets tilstedeværelse. Skredfaren vurderes til 2 - moderat.
Snødekket er generelt stabilt ved kysten, men i nordvendte leområder i høyden kan det fortsatt finnes lommer med ustabile fokksnøflak. Det finnes også eldre ansamlinger av fokksnø i mange himmelretninger, men disse ansees som stabile. Det er observert et kantkornlag som ble dannet nær snøoverflata i påsken grunnet kaldt og klart vær. Det er observert opp mot Stortind rett nord for Bjerkvik. Kantkornlaget antas å finnes i indre strøk av varslingsregionen og over 800 moh. Et eldre vedvarende svakt lag av kantkorn i det gamle snødekket er nøytralisert av mildvær opp til 600-800 moh, men kan være intakt høyere til fjells. Laget ligger under bærende skare og fokksnø, det er derfor lite sannsynlig at man klarer å påvirke det. Opp mot Kvittinden ved Finnsnes meldes det om fint vær og sol på fredag. Det rapporteres om snøoverflate bestående av fokksnø over 500 moh, mens under 500 moh er det fuktig snø i overflata. Ikke observert kantkornet snø her.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Gard@obskorps (***)

i kommune: TORSKEN

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Stabilitetstest

DårligCTV@20cmQ1

Stabilitetstest

DårligECTP11@20cmQ1

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune:

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: stian@wyssen (****)

i kommune: IBESTAD

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune:

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: Thorleif svendsen (Ukjent)

i kommune: BERG

Bilde fra regobs

Rapportert av: Gard@obskorps (***)

i kommune: LENVIK

Fritekst

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Mye vann i snøenOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stort sett gjelder nok dette under 500 moh.

Vær

Ikke nedbør2.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Stabilitetstest

GodCTH28@18cmQ3

Stabilitetstest

MiddelsCTN@0cmIkke spesifisert

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune:

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.