Snøskredvarsel for Sør-Troms lørdag 22.04.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i områder med ferske nysnøflak. I indre og høyereliggende strøk kan den ligge på svake lag som kan løses ut av skiløper.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i brat terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lokalt ustabile forhold. Litt sludd og snø først på dagen, anslagsvis 10-15 cm nysnø i fjellet, og liten kuling vil danne ferske og ustabile nysnøflak i lesider. Man vil finne den vindtransporterte snøen i Ø og S vendte fjellsider. Stedvis, spesielt i indre og høyereliggende strøk kan nysnøflakene bli liggende oppå et vedvarende svakt lag av kantkornet snø. Det vil være mulig å løse ut skred som skiløper i den siste snøen, der den ligger oppå kantkornlaget. Drønn og skytende sprekker er typiske alarmtegn på kantkornlagets tilstedeværelse. I ytre strøk vil fokksnøen stabiliseres i løpet av timer når vinden minker utover ettermiddagen. Skredfaren vurderes til 2 - moderat.
Snødekket er generelt stabilt ved kysten, men i nordvendte leområder i høyden kan det fortsatt finnes lommer med ustabile fokksnøflak. Det finnes også eldre ansamlinger av fokksnø i mange himmelretninger, men ansees som stabile. Det er observert et kantkorn lag som ble dannet nær snøoverflata i påsken grunnet kaldt og klart vær. Det er observert opp mot Stortind rett nord for Bjerkvik. Kantkornlaget antas å finnes i indre strøk av varslingsregionen og over 800 moh. Et eldre vedvarende svakt lag av kantkorn i det gamle snødekket er nøytralisert av mildvær opp til 600-800 moh, men kan være intakt høyere til fjells. Laget ligger under bærende skare og fokksnø, det er derfor lite sannsynlig at man klarer å påvirke det. Opp mot Kvittinden ved Finnsnes meldes det om fint vær og sol på fredag. Det rapporteres om snøoverflate bestående av fokksnø over 500 moh, mens under 500 moh er det fuktig snø i overflata. Ikke observert kantkornet snø her.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: stian@wyssen (****)

i kommune: IBESTAD

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune:

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: Thorleif svendsen (Ukjent)

i kommune: BERG

Bilde fra regobs

Rapportert av: Gard@obskorps (***)

i kommune: LENVIK

Faretegn

Mye vann i snøenOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stort sett gjelder nok dette under 500 moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær

Ikke nedbør2.0 grader

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Fritekst

Stabilitetstest

GodCTH28@18cmQ3

Stabilitetstest

MiddelsCTN@0cmIkke spesifisert

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune:

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: Gard@obskorps (***)

i kommune: TRANØY

Faretegn

Mye vann i snøenOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Tung fuktig snø.

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Vær

Snø0 grader

Snødekke

0 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Fritekst

Langrennstur inn til Åndervatnet. Inn i går, ut i dag.

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune:

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BERG

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.