Snøskredvarsel for Sør-Troms torsdag 23.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Stedvis kan en enkelt skikjører løse ut skred i områder med ferske nysnøflak. Det er stor variasjon i forholdene pga bygevær.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt ustabile forhold. Bygevær gir lokale forskjeller på hvor mye nysnø som kommer. Nysnø og vind gir mye snøfokk i fjellet og det vil dannes ustabile nysnøflak i lesider. Flakdannelsen er mest fremtredende i skoggrensa og oppover. Det finnes gamle bærende fokksnøflak i N og V vendte heng, som gradvis stabiliseres. De ansees som relativt stabil, men på enkelte steder med tynt snødekke kan man nok trigge disse ved stor tilleggsbelastning, feks med snøskuter eller en gruppe på tur. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket fra 500 moh og oppover, men få observasjoner hvor potent dette laget er. Skredfaren vurderes til 3-betydelig der det kommer mest snø. I områder som får lite snø vil faregraden være lavere.
I helga har ytre deler av Senja fått lokalt opp mot 30-40 cm nysnø, ellers er det kommet omkring 15-20 cm i resten av regionen. Det er nå plussgrader opptil ca 400 moh i vest, noe mindre i indre strøk. Første del av uka var preget av vind fra S-Ø og tilhørende snøfokk i fjellet. Det er meldt om enkelte mindre naturlige snøskred i fokksnø som har gått søndag og mandag, grunnet stigende temperatur. Fortsatt milde temperaturer er gunstig for å stabilisere fokksnøen. Fra Harstadområdet meldes det om våt snøoverflate til over 500 moh, som også har fuktet snøen dypere i snødekket. Det er observert et svakt lag av kantkorn i tilknytning til skarelag. Sannsynligvis har dette laget nå blitt blitt fuktig og smelteomvandlet opp til ca 500 moh. Det er få observasjoner fra regionen.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune:

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: Gard@obskorps (***)

i kommune: SØRREISA

Fritekst

Først og fremst kompistur, men fikk gjort en kjapp profil.

Vær

Snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Stabilitetstest

MiddelsCTM14@20cmQ2

Stabilitetstest

MiddelsCTH24@50cmQ1

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Faretegn

Stort snøfallOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

200 cm snødybde

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune:

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: fred@obskorps (Ukjent)

i kommune:

Vær

Snø-1.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

200 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune:

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: Odd-Arne@NVE (*****)

i kommune: SØRREISA

Skredhendelse

UkjentTørt flakskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune:

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: fred@obskorps (Ukjent)

i kommune: KVÆFJORD

Vær

Ikke nedbør2.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

165 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune:

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune:

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.