Snøskredvarsel for Sør-Troms onsdag 22.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Det finst fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Skredfarevurdering

Det er få observasjoner i regionen. Roligere vind og trolig lite snø å flytte på vil gjøre at fokksnøen gradvis stabiliseres. Det skal trolig stor tilleggsbelastning til for å løse ut skred i fokksnøen, men vær ekstra oppmerksom der fokksnøflakene er myke eller tynne. Faregraden vurderes til 2 - moderat.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
I helga har ytre deler av Senja fått lokalt opp mot 30-40 cm nysnø, ellers er det kommet omkring 15-20 cm i resten av regionen. Det er nå plussgrader opptil ca 400 moh i vest, noe mindre i indre strøk. Siste par dager har vært preget av vind fra S-Ø og tilhørende snøfokk i fjellet. Det er dannet fokksnøflak i fjellet som er mulig å løse ut. Det er meldt om enkelte mindre naturlige snøskred i fokksnø som har gått søndag og mandag, grunnet stigende temperatur. Fortsatt milde temperaturer er gunstig for å stabilisere fokksnøen. Det er observert et svakt lag av kantkorn i tilknytning til skarelag. Sannsynligvis har dette laget nå blitt blitt fuktig og smelteomvandlet opp til ca 500 moh. Det er få observasjoner fra regionen.
Resten av tirsdag ventes S liten kuling i fjellet. Stort sett oppholdsvær. Onsdag ventes S frisk bris i fjellet. Litt snø eller sludd i sør, ellers oppholdsvær. 0-4 mm nedbør.
Betydelig
3

Fra onsdag ettermiddag ventes S-SV bris i fjellet. Om kvelden litt snø eller sludd. 1-3 mm nedbør. Torsdag ventes økning til V-NV opptil sterk kuling i fjellet. Sludd- og snøbyger. 10-20 mm nedbør, mest i nord.

Generelt ustabile forhold. Bygevær gir lokale forskjeller på hvor mye nysnø som kommer. Nysnø og vind gir mye snøfokk i fjellet og det vil dannes ustabile nysnøflak i lesider. Flakdannelsen er mest fremtredende i skoggrensa og oppover. Det finnes gamle bærende fokksnøflak i N og V vendte heng, som gradvis stabiliseres. De ansees som relativt stabil, men på enkelte steder med tynt snødekke kan man nok trigge disse ved stor tilleggsbelastning, feks med snøskuter eller en gruppe på tur. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket fra 500 moh og oppover, men få observasjoner hvor potent dette laget er. Skredfaren vurderes til 3-betydelig der det kommer mest snø. I områder som får lite snø vil faregraden være lavere.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.