Snøskredvarsel for Sør-Troms onsdag 22.03.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Det finst fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er få observasjoner i regionen. Roligere vind og trolig lite snø å flytte på vil gjøre at fokksnøen gradvis stabiliseres. Det skal trolig stor tilleggsbelastning til for å løse ut skred i fokksnøen, men vær ekstra oppmerksom der fokksnøflakene er myke eller tynne. Faregraden vurderes til 2 - moderat.
I helga har ytre deler av Senja fått lokalt opp mot 30-40 cm nysnø, ellers er det kommet omkring 15-20 cm i resten av regionen. Det er nå plussgrader opptil ca 400 moh i vest, noe mindre i indre strøk. Siste par dager har vært preget av vind fra S-Ø og tilhørende snøfokk i fjellet. Det er dannet fokksnøflak i fjellet som er mulig å løse ut. Det er meldt om enkelte mindre naturlige snøskred i fokksnø som har gått søndag og mandag, grunnet stigende temperatur. Fortsatt milde temperaturer er gunstig for å stabilisere fokksnøen. Det er observert et svakt lag av kantkorn i tilknytning til skarelag. Sannsynligvis har dette laget nå blitt blitt fuktig og smelteomvandlet opp til ca 500 moh. Det er få observasjoner fra regionen.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: fred@obskorps (Ukjent)

i kommune:

Snødekke

200 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø-1.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredfarevurdering

2 Moderat

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune:

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: Odd-Arne@NVE (*****)

i kommune: SØRREISA

Skredhendelse

UkjentTørt flakskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune:

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: fred@obskorps (Ukjent)

i kommune: KVÆFJORD

Snødekke

165 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør2.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune:

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune:

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: mortenh@obskorps (*****)

i kommune: SØRREISA

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Rapportert av: mortenh@obskorps (*****)

i kommune: SØRREISA

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune:

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.