Snøskredvarsel for Sør-Troms mandag 22.04.2019

3
Betydelig
Publisert:

Det er krevende forhold i fjellet. Mildvær og regn svekker snødekket også i høyden. Naturlig utløste skred ventes.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Først på dagen vil det være fokksnø høyt til fjells som vil utgjøre det største skredproblemet, spesielt i leheng mot NØ. På grunn av mildt vær ventes dette å stabiliseres fort. Om ettermiddagen ventes stigende temperatur og regn, noe som vil svekke snødekket ytterlige i høyden og øke skredfaren. Noen naturlig utløste skred kan forekomme. Det kan fortsatt være fare for enkelte naturlig utløste skred i kantkornlaget fra februar.
I helgen tok mildværet og varm vind skikkelig tak i snødekket. Opp til 7-900 moh er hele snødekket smelteomvandlet. Også høyere opp har fukten trengt langt ned og det meste av lagdelinger er fuktet, også de gamle vedvarende svake lag. Det finnes fortsatt ustabile sjiktoverganger i fokksnøen i høyden.
Fra slutten av februar har vi et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget er trolig mest utbredt over 1000 moh.
I helgen ble det observert noen middels store våte snøskred.
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest.
-1 °C til 3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 - 20 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-1 °C til 5 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om kvelden.
Skyet.
Stigende temperatur og regn til topps om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

22.04.2019 kl. 13:16

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 192250

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

22.04.2019 kl. 10:09

42 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 192210

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

22.04.2019 kl. 10:09

106 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 192211

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

21.04.2019 kl. 20:46

42 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 192162

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

21.04.2019 kl. 20:46

106 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 192163

Sør-Troms / TORSKEN

Snø

21.04.2019 kl. 15:49

517 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Skredaktivitet

21. apr. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV 1x str.3 våteflak observert øverst i Kaperdalen og 1xstr.2 våteflak på Kvænan

ObsID: 192173

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

21.04.2019 kl. 10:25

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 192107

Sør-Troms / Kvannaksla

Snø

21.04.2019 kl. 10:00

428 moh

mfjellberg@Forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 900 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Faregrad 3 betydelig. Snødekket fremstår gjennomvætet med fravær av temperaturgradient på observasjonspunkt. Det finnes rester etter det kjente vedvarende svake laget, men dette har mistet sine farlige egenskaper. Den største faren er derfor våte skred pga mye fuktighet i snødekket. Dersom en klarer å løse ut dette vil det kunne gå store til svært store skred. Det er en økende sannsynlighet for naturlig utløste skred pga nedbør i form av regn i kombinasjon med mildvær. Det vil kunne utvikle seg til FG 3 i høyden over 1000 moh dersom nedbøren kommer som snø i kombinasjon med vind, slik at vi kan få lesider med mye fersk vindtransportert snø. Fremover vil nedbøren fortsette noe som vil kunne øke mengden vann i snødekket, som øker faren for våte skred/sørpeskred. Det er meldt høyere temperaturer fra tirsdag som igjen vil medføre solpåvirkning som faktor. Varslet faregrad er riktig

Vær

Regn 7 °C 6 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Mildt vær med mye nedbør og tidvis sterk vind fra SØ. Har blåst kraftig i natt, noe lettere vind nå.

Tester

ECTX

CTH25@70cmQ3 God Fikk kollaps i laget som er en blanding av kantkorn og smelteformer på ca 70 cm. Helt klart Q3-bruddflate.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Våt løssnø Våt Snødekket er generelt preget av mildt vær og nedbør. Det er vått hele veien ned til bakken, selv om det er noe vekslende hardhetsgrad. Temperaturen er generelt stabil hele snødekket igjennom, og jeg finner ikke forhold for oppbyggende omvandling. Smelteomvandling har skjedd helt ned til bakken, men jeg finner rester av kantkorn over skare på ca 70 cm. Dette er dog ødelagt og har ikke de vedvarende svake egenskapene lengre. Det kan kollapse på dette laget ved stor tilleggsbelastning, men det vil i min SSU ikke propagere. Derimot ser jeg på lille blokktesten og ved spadeprøve at flere sjiktoverganger oppe i snødekket glir ut ved relativt liten belastning. Disse påvirkes derimot ikke ved CT eller ECT. Sannsynlig vil en ved stor tilleggsbelastning kunne løse ut store til svært store skred - da hovedsakelig pga dårlig binding i sjiktoverganger eller pga mye fuktighet i snøen. Høyt i terrenget kan nedbøren ha kommet som snø, og med vind kan vi finne fersk vindtransportert snø i V-NV-N eksposisjoner.

Snøprofil

6 lagdelinger observert 11 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 192113

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

21.04.2019 kl. 06:50

12 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Skredaktivitet

21. apr 11:00 - 20. apr 11:00 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst NØ. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv862 Mefjordbotn - Grashopen, Ser ut som et skavelbrudd har utløst et flakskred i svartholla.

ObsID: 192114

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snø

21.04.2019 kl. 06:50

141 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mildver og regn på yttre. . Uforandret skredfare neste døgn: Midver og regn..

Vær

Regn 5 °C Botenvannet (200moh) kl 10:55 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 192115

Sør-Troms

Snø

20.04.2019 kl. 14:24

444 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Selvutløst vått flakskred som har gått pga mye regn 19. eller 20. april.
ObsID: 192259

Sør-Troms

Snø

20.04.2019 kl. 13:57

545 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bildet er tatt mot N på ca 570 moh. Viser snøsituasjon. Vått og trist
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bildet viser opphopning av vann i snødekket.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bildet viser i avdeling og hardhet. Opphopning av vann over gammel smeltepakke. Tatt i nordvente på ca 570 moh

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Regn og generelt våte forhold har gitt førefall til ca 600 moh. Opphopning av vann over gammel smelteskare observert på 600 moh i dag. Regn og varme svekker bindingene i snødekket som gir fare for våte løssnøskred, samt flakskred i tilknytning til vedvarende svake lag i høyden. Nedbør og varme vil bidra til å opprettholde FG3 det neste døgnet Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. SØ, S, SV, V. Over 400 moh Observert mye små våte løssnø skred gjennom dagen. Mange gikk nok i løpet av regnværet i går.

Vær

Ikke nedbør 8 °C 10 m/s fra SV ↗ 80% skyer

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Opphopning av vann over gammel smelteskare

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 20 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Våt Nedbør som regn, vind og høye temperaturer siste døgnet har sendt skiføret et godt stykke sør for himmelen. Man må godt opp i høyden for å finne gode forhold. Total gjennomfukting av snødekket opp til 600 moh observert i dag. Opphopning av vann i tilknytning til gammel smeltepakke i bunnen av snødekket.

ObsID: 192027

Sør-Troms / IBESTAD

Snø

20.04.2019 kl. 13:30

853 moh

edda@regobsTroms (*)

Vær

Ikke nedbør 15 m/s fra SV ↗ 50% skyer På toppen kan det ha vært mot 20 m/s per sekund med voldsome vindkast.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 100 moh Fuktig Snøen var fuktig hele veien til topps. Fra 500 nedøver var det veldig fuktig.

ObsID: 192019

Sør-Troms / D1909(55220) Hinnøy 2015-2020

Snø

20.04.2019 kl. 11:03

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 191985

Sør-Troms / BERG

Snø

20.04.2019 kl. 11:00

397 moh

Karin (Ukjent)

Notater

Flere skavelbrudd i området.

Vær

10 °C 20% skyer

ObsID: 192045
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.