Snøskredvarsel for Sør-Troms onsdag 26.04.2017

2
Moderat
Publisert:

I kystnære områder over 800 moh, og generelt i indre strøk er det et nedføyket kantkorn lag under fokksnøen. Som skikjører kan det være mulig å løse ut skred

Skredfarevurdering

Fokksnøflak har fått tid til å stabilisere seg. Stedvis ligger fokksnøen over et svakt lag av kantkorn, spesielt i indre og høyereliggende strøk over ca 800-900 moh. De steder hvor snødekket er tynt, er det mulig å løse ut flakskred ved liten tilleggsbelastning. Vær også obs på at i sørvendte sider kan soloppvarming svekke bindinger i snødekket, og øker faren for flakskred i det svake laget. Soloppvarming vil påvirke snøen utover dagen, og det er mulig med naturlig utløste løssnøskred. Timing blir mer og mer viktig utover våren for å finne god og trygg skikjøring. Pass på at snøen ikke blir for våt, da øker faren for naturlige skred. Skredfaren vurderes til 2 - moderat.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Snødekket er generelt stabilt ved kysten, men i nordvendte leområder i høyden kan det fortsatt finnes lommer med ustabile fokksnøflak som fortsatt vil trenge noe tid for å stabilisere seg. Det er fortsatt litt tørr løssnø tilgjengelig for vindtransport, men i solvendte sider har det dannet seg ei tynn hinne av skare opp til 7-800 meter Det er observert et kantkornlag som ble dannet nær snøoverflata i påsken grunnet kaldt og klart vær. Det er observert opp mot Stortind rett nord for Bjerkvik. Kantkornlaget antas å finnes i indre strøk av varslingsregionen og over 800 moh ved kysten. Et eldre vedvarende svakt lag av kantkorn finnes dypere i snødekket. Laget ligger under bærende skare og fokksnø, det er derfor lite sannsynlig at man klarer å påvirke det. Tirsdag er det rolige vindforhold og pent vær. Temperatur ved Kistefjell målestasjon er - 3 grader
Fra tirsdag ettermiddag ventes NØ bris. Stort sett pent vær. Plussgrader opp til 100-300 moh midt på dagen. Onsdag ventes rolige vindforhold. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Plussgrader opp til 100-300 moh midt på dagen.
Moderat
2

Fra onsdag ettermiddag ventes rolige vindforhold. Stort sett pent vær. Plussgrader opp til 100-300 moh midt på dagen. Torsdag ventes først på dagen N opp i frisk bris, senere rolige vindforhold. Mulighet for spredte snøbyger, ellers stort sett pent vær. Plussgrader opp til 100-400 moh midt på dagen. 0-5 mm nedbør.

Fokksnøflak har fått tid til å stabilisere seg. Stedvis ligger fokksnøen over et svakt lag av kantkorn, spesielt i indre og høyereliggende strøk over ca 800-900 moh. De steder hvor snødekket er tynt, er det mulig å løse ut flakskred ved liten tilleggsbelastning. Vær også obs på at i sørvendte sider kan soloppvarming svekke bindinger i snødekket, og øker faren for flakskred i det svake laget. Soloppvarming vil påvirke snøen utover dagen, og det er mulig med naturlig utløste løssnøskred. Timing blir mer og mer viktig utover våren for å finne god og trygg skikjøring. Pass på at snøen ikke blir for våt, da øker faren for naturlige skred. Skredfaren vurderes til 2 - moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.