Snøskredvarsel for Sør-Troms torsdag 21.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder og andre terrengformasjoner i høyden hvor vinden har lagt fra seg fersk fokksnø.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

En del nysnø siden mandag kombinert med tildels kuling fra NØ har dannet fokksnøflak i lesider og vindbeskyttet terreng, dette er hovedskredproblemet nå. Fokksnøflak stabiliseres gradvis med tørt og rolig vær, men de kan fortsatt være ustabile. Vær også oppmerksom på at noen steder kan nysnø/fokksnø ligge rett på glatt skare og ha dårlige bindinger til denne. Det vil være variasjoner i regionen, snøskredfaren er høyest der det har kommet mest snø og vært mest vind.
I starten av helgen var det mildvær og regn som gjennomfuktet snødekkket opp til ca 400-600 moh, men kaldere vær søndag dannet skarelag mange steder. I høyfjellet kom det mye snø og var kraftig vind, og snøen ble svært ujevnt fordelt i terrenget. Mandag/tirsdag har der kommet en del nysnø, stort sett ned til havnivå. Det har kommet mest nysnø sør i regionen.
Det finnes lag av kantkorn dypt i snødekket. Disse ligger beskyttet under hard fokksnø og vurderes derfor som vanskelig å påvirke. Lagdeling er ødelagt av mildvær under omlag 4-500 moh.
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-15 °C til -8 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-13 °C til -6 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune:

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Hallvard@SVV (****)

i kommune: BERG

Skredhendelse

1 - Små

Tørt løssnøskred

Rapportert av: Espen@ObsKorps (*****)

i kommune:

Snøprofil (2012)

Bildet viser profil fra rett over tregrensa (400 moh).

106030

Snødekke

120 cm snødybde

20 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Siste 2 dagers nedbør og vind har transportert mye snø over i SV lige le sider. Her finner man nå fokksnø flak med varierende hardhet. Hovedvekten av flaskene er F-4F hard.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredfarevurdering

2 Moderat

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Espen@ObsKorps (*****)

i kommune:

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn rett under og rett over tregrensa. Kollaps i tilknytning til skaren av dannet under mildvær i helga som var. Mellom denne skaren og underliggende lag av smelteformasjoner finner man små kantkorn og løse smelteformasjoner. Snødekket sprekker ikke opp, virker som skarelaget bare knuses og forplantningsevne ikke er det helt store. Stor tillegsbelastning må til på tykt snødekke, liten på tynnt eller mykt.

Rapportert av: Hallvard@SVV (****)

i kommune: BERG

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Skredhendelse

3 - Store

Tørt flakskred

Rapportert av: David@midttroms (***)

i kommune: BERG

Stabilitetstest

God

ECTN21@37cmQ3

Snøprofil (2012)

35cm nysnø/transportert snø

105850

Snøprofil (2012)

Ect21@37cm

105851

Snødekke

170 cm snødybde

35 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

-6.6 grader

Faretegn

Stort snøfall

Mye snø, og skavler i vestlige heng

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snøprofil

Antall Lag: 9

Total dybde: 119,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: fred@obskorps (***)

i kommune:

Snødekke

120 cm snødybde

20 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke observert

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Faretegn

Drønn i snøen

Drønn i snøen fra ca 350 moh opp til 450moh. Bruddet går i lag under siste mildværskare, Dette laget består av smelteformer med innblanding av kantkorn. Meget tydelig ved overgang tynt/tykt og tykt/tynt snødekke over skaren.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Over skoggrensen er det fersk innblåst snø. Vinden har lagt dette i leområder SV med en hardhet på F/4F

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snøprofil

Antall Lag: 6

Total dybde: 120,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune:

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BERG

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.