Snøskredvarsel for Sør-Troms lørdag 25.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold, ferdsel i bratt terreng krever erfaring og kunnskap. I tillegg til ustabile nysnøflak finnes det stedvis vedvarende svake lag under nysnøen.

Skredfarevurdering

Generelt ustabile forhold. Bygevær gir lokale forskjeller på hvor mye nysnø som kommer. Det gjør at skredfaren kan oppleves forskjellig innad i regionen. Nysnø og vind gir mye snøfokk i fjellet og det vil dannes ustabile fokksnøflak i lesider. Ut over kvelden vil regn og temperaturstigning svekke fokksnøflakene som er dannet tidligere på dagen og enkelte naturlige skred kan forventes. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket fra 400 moh og oppover. Det skal stor tilleggsbelastning for å trigge skred i dette laget, men bruddforplantningen er god. Vær oppmerksom på områder med tynt snødekke, her kan man trigge det svake laget lettere. Vedvarende svake lag kan fjernutløses. Skredfaren vurderes til 3-betydelig.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Våte flakskred

Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Forrige helg fikk Senja opp mot 30-40 cm nysnø, ellers er det kommet omkring 15-20 cm i resten av regionen. Første del av uka var preget av vind fra S-Ø og tilhørende snøfokk i fjellet. Midt i uka har det vært mildt opptil 600 moh i søndre del av varslingsregionen, mens i nord har mildværet nådd opptil omkring 300 moh. Onsdag gikk det et naturlig skred i Skøelvdalen i Sørreisa i V vendt fjellside. Rapporteres også om et str 3 skred på Senja i SØ vend terreng fredag pga vind fra SV-V fredag formiddag. Observasjon av begynnende kantkorn omtrent 50 cm ned i snødekket, Q1 brudd ved stor tilleggsbelastning. Det er observert to svakt lag av kantkorn i tilknytning til skarelag. Et lag er under utvikling over skara og et annet finnes dypere i snødekket under skarelaget.
Resten av fredag ventes S-SV periodevis liten kuling i fjellet. Stort sett oppholdsvær og minusgrader. Om kvelden litt sludd og snø. 0-5 mm nedbør. Lørdag ventes SV frisk bris i fjellet, om ettermiddagen økning til periodevis sterk kuling, om kvelden liten storm. Snøbyger, regnbyger under 100-400 moh, om kvelden snøgrense på ca. 400-700 moh. 5-15 mm nedbør.
Betydelig
3

Søndag ventes V periodevis liten storm i fjellet, om ettermiddagen dreiende NV og kortvarig full storm. Snøbyger, først på dagen regnbyger under 300-500 moh. 20-45 mm nedbør, lokalt mye nedbør.

Mye nedbør og vind gir store ansamlinger av fokksnø i Ø-SØ vendte heng. I fjellet kan det finnes et vedvarende svakt lag i snødekket som kan trigges av all innblåst snø. Enkelte naturlige skred med størrelse 3 kan forventes. Ferdsel i skredterreng er krevende under slike forhold.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.

Observasjoner

Rapportert av: gisTF ()

i kommune:

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: BERG

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune:

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: Eirik_jo@forsvaret (***)

i kommune:

Vær

Ikke observert -2.0 grader

Fritekst

På 46cm, rett over et sjikt med hard smeltepakke, er det tendenser til kankorn dannelse. Dette er ikke store og lett gjennkjennbare krystaller pr. Nå

Snøprofil

49766

Stabilitetstest

Middels ECTX @0cmIkke spesifisert

Bilde fra regobs

Rapportert av: Steinar@SkredAS (****)

i kommune: SØRREISA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Snøprofil

505 moh, vestvendt. Representativt for vindutsatte åpne flater i overgangen skog til høyfjell, og tynt snødekke. HS 100 cm. Blyant peker på 1 cm tykt rimlag under fokksnø. Her ligger dette laget grunt, og på rygger er det avblåst ned på en fastere overflate (mildværet i forrige uke kanskje?). Rimet ligger på hard, eldre fokksnø og gir glatt og fint Q1 brudd. Det er mulig at rimet har lagt seg på en myk overflate i mer vindskjermet terreng - jeg fant det ikke 50 m lenger ned i fjellsiden... Se egen obs. 49704

Snøprofil

Samme sted som de andre bildene i denne registreringen. 505 moh, vestvendt. Profilet er representativt for vestvendte helninger med tynt snødekke, altså i overgangen fra rygg til forsenkning. Rakk ikke å grave flere steder for å sjekke utbredelse til rimlaget, men man må kunne anta det finnes flere steder. Dette var en vindutsatt lokalitet. 49763

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs