Snøskredvarsel for Sør-Troms fredag 26.05.2017

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Sola og stigende temperaturer vil myke opp snøoverflaten utover dagen og øker sjansen for små våte skred i bratt terreng.

Skredfarevurdering

Våte løssnøskred vil være hovedproblemet. Vær oppmerksom i områder med glidesprekker der glideskred kan løsne. Vær også obs på skavlbrudd. Vind i kombinasjon med fortsatt nedbør vil i høyden legge opp ferske fokksnøflak i lesider som kan utløse flakskred. Men gunstige temperaturer medfører at disse stabiliseres ganske raskt. Skredfaren vurderes til faregrad 1-liten.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Snødekket er preget av smelt-frysrunder med skarelag øverst. Det kan finnes ustabile fokksnøflak i isolerte lommer I høyden, men utbredelsen av disse antas å være veldig begrenset. Observasjoner fra onsdag sier at opp til ca. 700 moh er snødekket nå gjennomfuktet med lite lagdeling og anses som rimelig stabilt. Det forventes også at eventuelle vedvarende svake lag har stabilisert seg de fleste steder som følge av gunstige temperaturgradienter i snødekket. Det er fortsatt godt med snø for årstiden i fjellet. Det er også bygd ut store skavler flere steder. Torsdag er det skyet vær, rolige vindforhold og pluss 6-7 grader ved havnivå
Fra torsdag ettermiddag ventes V-N periodevis liten kuling. Perioder med regn, snø over 300-800 moh, høyest mildværsgrense midt på dagen. Om kvelden lettere skydekke og stort sett oppholdsvær. 2-5 mm nedbør. Fredag ventes N-NV bris, av og til frisk bris, ut på etter middagen skiftende bris. Enkelte snø- eller sluddbyger, regn under 0-200 moh. 0-3 mm nedbør. Etter hvert stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
Liten
1

Lørdag ventes NØ bris. Stort sett opphold og perioder med sol. Plussgrader opptil 400-800 moh.

Værutviklingen endrer ikke mye på snøskredfaren. Solinnstråling bidrar til muligheter for våte skred. Vår også obs på glideskred og skavlbrekk. I høyden vil eventuelle eldre nysnøflak stabiliseres ganske raskt. Snøskredfaren vurderes til 1 - liten

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.