Snøskredvarsel for Sør-Troms onsdag 19.12.2018

1
Liten
Publisert:

Lite snø og generelt stabile forhold. Vær varsom med fokksnøansamlinger i høyden.

Fokksnø - flakskred

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Se etter områder der vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk.
1 - Små
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes generelt stabile forhold. Det vil være skare og stabilt opp til der mildværet tok tidligere i uken. Eldre fokksnøflak i høyden ventes å ha stabilisert seg nå. Under skaren begynner det å danne seg kantkorn og stedvis kan det være lommer med innblåst overflaterim. Men skred er generelt svært vanskelig å løse ut og små i størrelsen.
Snøoverflaten er nå preget av skare opp til der mildværet tok i forrige uke. Over mildværsgrensen, som er på ca 700 moh, ble det dannet fokksnøflak i hovedsak N-vendte leformasjoner etter kraftig vind hovedsaklig fra SV før helgen. Flakene har nå bundet seg til underlaget og anses som stabile. Snødekket er generelt tynt og ujevnt fordelt, med snø i forsenkninger og avblåst på rabber. Snøgrensen har trekt seg opp til ca 200 moh.
Kulde, temperatursvingninger og det tynne snødekket gir gode vekstforhold for svake lag som overflaterim og kantkorn. Dette er noe som bør følges med på fremover.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-17 °C til -5 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-17 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.