Snøskredvarsel for Sør-Troms torsdag 23.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold, men fare for våte skred i bratte solutsatte fjellsider.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt stabile forhold, men snøskredfaren varierer gjennom døgnet og vil være størst i solvendte heng. I enkelte bratte fjellsider er det mulig å løse ut små, våte løssnøskred hvor snødekket er vått. Det kan også løsne enkelte naturlig utløste våte løssnøskred, gjerne i nærheten av klipper og berg. Det ventes varmere temperaturer sør i regionen, denne delen er derfor trolig mer utsatt for våte skred. Der snødekket ligger på glatte svaberg, vil det også kunne gå enkelte glideskred som følge av kraftig snøsmelting.
Snøen i overflaten er påvirket av sol og varme helt til topps. Nysnøen som kom i høyden forrige uke er nå delvis smelteomvandlet. Om natten har overflaten fryst til i høyden og skyggesider på grunn av synkende temperaturer og nattefrost, spesielt nord i regionen. Under ca 300 moh er det lite snø igjen.
Det gamle snødekket er generelt smelteomvandlet og uten kritisk lagdeling. Men i nordvendte heng høyt til fjells kan det fremdeles være vedvarende svake lag tilstede, men disse ligger i så fall dypt og under hard snø og er ikke mulig å påvirke nå.
Tirsdag formiddag er det 8 plussgrader på Kistefjellet i Lenvik, 980 moh.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst.
0 °C til 9 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-1 °C til 9 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om kvelden.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.