Snøskredvarsel for Romsdal lørdag 16.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket, sjansen for å løse ut skred er størst der snødekket er tynt. Fersk fokksnø kan også gi små skred i leområder når vinden øker.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Et vedvarende svakt lag som ligger under fokksnøen vil fortsatt være hovedskredproblemet. Det vedvarende svake laget kan trolig påvirkes i alle himmelretninger hvor det ligger fokksnø over. De fleste steder skal det en del til for å løse ut skred, men særlig i områder med tynt snødekke kan vekten av en person være nok til løse ut skred. Utover ettermiddagen vil vindøking fra SØ føre til noen ferske ustabile fokksnøflak i terrengformasjoner som ligger i le for vinden, særlig mot N og V. Omfanget vil være størst der det kom mest snø natt til torsdag. Sola begynner å ta godt i sørsidene midt på dagen, her kan det gå noen våte løssnøskred.
Snøoverflaten består av fokksnø av varierende hardhet. Skiføret er varierende, enkelte steder er det hardt, andre steder kan man finne mykere snø og ok skiføre. På særlig vindutsatte steder er det gamle snødekket i form av hard skare blåst fram. Onsdag og natt til torsdag kom det 0-10 cm med nysnø med lite vind, dette ligger noen steder som et dryss over fokksnøen.
Det finnes kantkornet snø under fokksnøen ca fra 6-700 moh og opp. Noen steder i overgangen mot gammelt smelteomvandla snødekke/skare, andre steder litt høyere i snødekket. Man kan finne kantkornlag i alle himmelretninger der det ligger fokksnø over. De siste dagene har det blitt rapportert om noen drønn, men lite skredaktivitet. Dette tyder på at det varierer hvor lett det er å påvirke kantkornlaget. Sjansen for på påvirke det virker størst på ryggformasjoner hvor snødekket er tynt.
Det er tynt snødekke i ytre og lavereliggende deler av regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sør.
-12 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-14 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

16.03.2019 kl. 18:33

1224 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Mye overflaterim i skyggesider i høyden. Ellers oppleves snødekket og skredproblem som beskrevet.

Snødekke

ObsID: 186607

Romsdal / NESSET

Snø

16.03.2019 kl. 15:31

722 moh

ThomasN (Ukjent)

Tester

ECTN12@10cmQ2 Middels Bryter på kant

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere små løssnøskred pga solpåvirknig

ObsID: 186580

Romsdal / RAUMA

Snø

16.03.2019 kl. 14:15

1262 moh

hilde@obskorps/svv (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snødekke

Overflaterim i sørvendt side fra 1000moh og opp

ObsID: 186621

Romsdal / NESSET

Snø

16.03.2019 kl. 13:55

1432 moh

kristofferkrogh@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kristofferkrogh@forsvaret Kommentar:  Brudd i CT gikk i avrunda kantkorn over vindskare ca ved spadehåndtaket. Resten av søyla datt ut på svært høy tilleggsbelasting på mildværskare ca 110cm ned fra toppen.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s

Tester

CTH23@23cmQ2 God Brudd i avrunda kantkorn

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 186556

Romsdal / VESTNES

Snø

16.03.2019 kl. 13:00

1102 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  torehum@svv Kommentar:  Kantkornlag (1-2 mm) som lå få cm over gammelsnø.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Ingen skredaktivitet i dag, men dette gikk trolig på vesthenget av Trolltind (i Vestnes) tidligere i uka
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot Stavvatnet ved Venåssetra i Rauma.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels over 800 moh Kantkornlag finnes få cm over gammelsnø/skare, under fingerfast fokksnø (som observert i Romsdal tidligere i uka). Snøen fester godt til underliggende gammelsnø/skare. Skredproblemene vil nok variere litt i regionen. Fokksnøflak over nedføyka løs nysnø er en annen kandidat. Dårlig binding mot undreliggende skare er en tredje, men dette klarte vi ikke å se som et problem i dette området.

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Selv om den siste snøtransporten har kommet med vind fra SØ, og lagt ut myke flak i NV-vendte heng, så er det generelle inntrykket at det er minst snø i vestvendt sektor pga. forholdene tidligere i vinter (hovedsaklig SV/V/NV-lig vind. Det er en del steiner som stikker fram i vestvendt sektor. I bratte solvendte heng får sola tak, og snøen er fuktig. Snøen er tørrere igjen ned i skogen, der sola treffer overflaten med en spissere vinkel. På dette stedet var skiføret best i skyggesider høyt oppe i fjellet, og til dels i skogen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Se skredproblem Varslet faregrad er riktig Varselet og snødekkebeskrivelsen på regionalt nivå ga også et godt bilde av situasjonen her - på lokalt nivå.

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet, men fant et flakskred str 2 fra tidligere i uka.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lokal oppsprekking i små og få flak med vindpåvirka snø. Ikke skrytende.

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i små flak med innblåst snø fra tidligere i uka. Brøt på nedføyka løs nysnø nær overflate og nedføyka kantkorn nær gammelsnø (skare).

ObsID: 186581

Romsdal / RAUMA

Snø

16.03.2019 kl. 12:15

975 moh

OMH@VOLUNTARY (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  OMH@VOLUNTARY

Notater

-2 overflaten 10 cm 9 Over skaren se andre. -4 Underslagene -2

ObsID: 186537

Romsdal / Smørbotntind

Snø

16.03.2019 kl. 11:56

971 moh

OMH@VOLUNTARY (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  OMH@VOLUNTARY Kommentar:  -2
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  OMH@VOLUNTARY Kommentar:  ECTX spade bak og blokka kom med mye belastning.
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  OMH@VOLUNTARY Kommentar:  220-185 /• F. 4F 0,5 cm smeltefryst og kantkorn. 2.5 smeltefryst P 182 • 4F 172-0 O 1F
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  OMH@VOLUNTARY

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng SV, V over 700 moh

Notater

Vær

Tester

ECTX God Det oppleves som gode bindinger i fokksnøen. 220-185 cm /• f og 4f

Snødekke

220 cm totalt Ikke snøfokk

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186538

Romsdal / RAUMA

Snø

15.03.2019 kl. 15:22

982 moh

ThomasN (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 5% skyer

Tester

ECTN26@35cmQ3 Middels

ObsID: 186430

Romsdal / Veslefjellet

Snø

15.03.2019 kl. 15:05

1050 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Løssnøskred som gikk i vestvendte heng fredag mellom kl. 11 og 15. Bildet er tatt tvers over Romsdalen fra vest mot øst.

Skredaktivitet

15. mar. 12-18 Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. V. Mellom 1200 moh og 800 moh Observasjon fra webkamera som tar bilder to ganger i døgnet. Løssnøskred har løsnet i nærheten av bratte klipper mellom kl. 11 og 15. Ingen ferske flakskred i bildeutsnittet.

ObsID: 186450

Romsdal / RAUMA

Snø

15.03.2019 kl. 13:18

899 moh

OMH@VOLUNTARY (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  OMH@VOLUNTARY
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OMH@VOLUNTARY Kommentar:  15 cm / Knytteneve 16 cm • 4F 05 cm blanding. Små kant 0,5 og • 0,7 mm. Knyttneve 140 cm O grovt. Smelte fryst

Vær

Tester

ECTN22@30cmQ3 God

Snødekke

170 cm totalt Ikke snøfokk Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Mindre utbredelse av kant og små korn.

Skredaktivitet

15. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert Finnes ulikheter i fokksnøen men virke som den ikke er så hissige. Kantkorn er svært små og ikke potente.

ObsID: 186395
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.