Snøskredvarsel for Romsdal onsdag 13.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Temperaturauke kan føre til våte snøskred under ca. 1100 moh. Stiv kuling frå SV og nedbør gir nysnøflak i høgfjellet. Vedvarande svake lag i snødekket.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ytterlegare temperaturauke gjer at skredproblemet våt snø flyttar seg enda litt oppover i fjellet, til om lag 1100 moh. Nedbørsmengdene er moderate, men ver likevel merksam på ferske nysnøflak som følge av stiv kuling og snø i høgfjellet. Det er også vedvarande svake lag i snøpakka. Der snøsmeltinga når ned til desse svake laga, eller der vinden legg ut store flak, kan ein ikkje utelukke større flakskred.
Etter langvarig kaldt og pent vêr i januar, har det vore meir vekslande mellom kaldt og mildt i februar. I helga og starten av veka kom det nytt påfyll av nysnø som ga 30-40 cm fin og laus snø under tregrensa. Eldre fokksnøflak i fjellet er i hovudsak harde og berande. Det var i helga plussgrader opp til ca. 800 moh før temperaturen sank igjen i starten av denne veka.
I kalde periodar i januar var det kantkornutvikling i snødekket, og det det har kome jamt med observasjonar av dette. Onsdag vart det frå Rauma meldt om drønn i snøen under vekta av ein skiløpar, pga. brot på kantkorn under lett vindpåvirka nysnø. Det er òg tidlegare observert nedføyka overflaterim som ein må vere merksam på spesielt i vindskjerma område og kring skoggrensa.
Enkelte ferske skred er meldt inn, men sikta har vore dårleg, så det var vanskeleg å få oversikt.
Tysdag morgon vart det målt døgnnedbør på 10-15 mm i regionen. Det var framleis kuldegrader ned til om lag havnivå. På Reinsfjellet (994) i Gjemnes blas det laber bris frå V.
8 - 12 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til stiv kuling fra sørvest om kvelden.
-10 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra sørvest.
-6 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: inna (Ukjent)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Ferske skred

Vær

Regn

2.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Ikke gitt
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: torehum@svv (*****)

i kommune: RAUMA

Snødekke

Notater

Vær

Ikke observert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Odd Erik (Ukjent)

i kommune: RAUMA

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Store
Type: 
Tørre flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snøprofil (2012)

Sørvendt 800.

104326

Snøprofil (2012)

Nordvendt 800

104327

Snøprofil

Antall Lag: 7

Total dybde: 125,00 cm

Faretegn

Rask temperaturstigning

Varmen kom nå i ettermiddag . Snøruller i nysnøen Fra 6-500 og nedover

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Tørre løssnøskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Cirka 10-meters drønn , det er kantkorn under lett vindpåvirka nysnøen som kollapser.

Vær

Snø

0.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Snødekke

130 cm snødybde

35 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Stort snøfall

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Komt ytterlige 15-20 cm , totalt siste 2døgn 30-40 Cm

Vær

Ikke nedbør

-1.0 grader

Faretegn

Ferske skred

Det ser ut til å ligge nokså ferske skredmasser på sør/sørøstvendt bratta.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: GJEMNES

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Rask temperaturstigning

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Stort snøfall

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: RAUMA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Stort snøfall

Komt 15 cm nysnø her ved fjorden, sannsynligvis mer i fjellet.

Vær

Snø

1.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.