Snøskredvarsel for Romsdal torsdag 07.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finst vedvarande svake lag i snødekket. Ver spesielt varsom rundt skoggrensa og i områder med fersk fokksnø.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind, men lite nedbør gjer at det er liten endring i skredproblema. Det kan ligge ustabile fokksnøflak i SV til NØ renner, søkk og lesider. Stadvis kan desse ligge på svake lag med nedføyka overflaterim eller kantkorn. Ver merksam der snødekket er tynt.
Snøoverflata er prega sterk vind frå sør-søraust som har transportert snø inn i nordvestlege til nordaustlege leområder. Snødekket er variert med tjukke og tynne flak av fokksnø av ulik alder som ligg spredt mellom mjukare snø. Eldre fokksnøflak er i hovedsak hard og bærande. Toppar og ryggar er særs vindpåvirka med hard eller avblåst overflate.
Nedføyka lag av rim er observert, og ligg enkelte stader under flak av fokksnø som i hovudsak er harde. Det er størst sjanse for at dette er eit problem rundt skoggrensa og i lune små botnar i høgda. Det har vore stor kantkornutvikling i snøoverflata i det siste. Fokksnø på dette mjuke kantkornlaget utgjer no eit skredproblem. Klårvêr har gitt gode veksttilhøve for overflaterim.
Onsdag føremiddag er det snøvêr til havnivå og vind i fjellet.
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-13 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Skyet.
Mest vind om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til bris fra sør om formiddagen.
-14 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.