Snøskredvarsel for Romsdal onsdag 06.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær spesielt forsiktig rundt skoggrensen og i områder med fersk fokksnø.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk vind frå SØ og stadvis mykje tilgjengeleg ubunden snø vil gje snøtransport inn i SV-V-NV-N-NØ leområder. Dette byggjer ferske fokksnøflak og aukar pålagring på svake vedvarande kantkorn- og rimlag. Under fokksnøen og i lunare områder med mjuk snø skjer det ei gradvis svekking av det eldre snødekket grunna kantkornutvikling. Det gjer at fokksnøflaka kan løysast ut av skiløpar, spesielt i overgang mellom harde flak og mjukt fint skiføre. Skred kan fjernutløysast.
Kaldt og tørt vær med vind frå SØ-SV har dominert siste dagane, og snødekke består av tjukke og tynne flak av fokksnø av ulik alder og ligg spredt mellom mjuk og tildels laus kantkornsnø. I skogen og i skjerma formasjonar ligg det stadvis framleis laus ubunden snø. Eldre fokksnø er i hovudsak hard og bærande. Høgare til fjells og meir vindutsatt er snøen hardare og kantkornet mindre framtredande.
Nedføyka lag av rim er observert, og ligg enkelte stader under flak av fokksnø som i hovudsak er harde eller som hardnar fort. Det er størst sjanse for at dette er eit problem rundt skoggrensa og i lune små botnar i høgda. Det er stor kantkornutvikling i snøoverflata i det siste. Fokksnø på dette mjuke kantkornlaget utgjer no eit skredproblem. Klårvêr har gitt gode veksttilhøve for overflaterim.
Tysdag føremiddag er det klårvêr, minusgrader til havnivå og rolege vindforhold i fjellet.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-12 °C til -7 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-13 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Skyet.
Mest vind om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.