Snøskredvarsel for Romsdal søndag 03.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det er vedvarande svake lag i snødekket. Vær varsam rundt skoggrensa og i andre lune områder med fersk fokksnø.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ligg fokksnøflak av ulik storleik og alder i leområder, hovudsakleg mot V- NA. Desse flaka ligg stadvis på nedføyka rim eller lause lag av kantkorn og kan være muleg for ein skiløpar å løyse ut. Litt nysnø og deretter litt vind utpå dagen gjev nokre små ferske nysnøflak i leområder mot A og SA. Kantkornutviklinga i snødekket gjer at eldre mjuk snø blir stadig lausare og meir tilgjengeleg for eventuell vindauke, og under harde fokksnøflak skjer det ei generell svekking av det eldre snødekket.
Kaldt og tørt vær med vind frå SØ til SV har dominert siste dagane, og det sett sitt preg på snødekket. Variert og komplekst snødekke med tjukke og tynne flak av fokksnø av ulik alder ligg spredt mellom mjuk og tildels laus kantkornsnø. Snødekket er mest variert i lune områder der kantkornet ligg mest utvikla og er lausast mellom fokksnøflaka. Eldre fokksnø er i hovudsak hard og bærande. Høgare til fjells og meir vindutsatt er snøen hardare og kantkornet mindre framtredande i overflata.
Nedføyka lag av rim er observert, og ligg enkelte stader under flak av fokksnø som i hovudsak er harde eller som hardnar fort. Det er størst sjanse for at dette er eit problem i lune områder og små botnar. Det er stor kantkornutvikling i snødekket og det blir lausare for kvar dag. Fokksnø på dette mjuke kantkornlaget utgjer no eit skredproblem. Der kantkornet ikkje er dekt av fokksnø er det godt skiføre.
Torsdag var det eit skiløparutløyst flakskred ved Hurrungen i Vengedalen. Laurdag er det observert nokre ferske skred av middels storleik i N og NV
Kraftig snøfokk på toppane fredag. Observasjon på godt utvikla rim før vinden tok tak fredag.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-14 °C til -9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-14 °C til -7 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: torehum@svv (*****)

i kommune: MOLDE

Snødekke

70 cm snødybde

5 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Frode (Ukjent)

i kommune: RAUMA

Snøprofil

Antall Lag: 6

Total dybde: 119,00 cm

Snødekke

120 cm snødybde

Faretegn

Ingen faretegn observert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Frode (Ukjent)

i kommune: RAUMA

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Snødekke

Vær

Ikke nedbør

-10.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: Halvor@NVE (*****)

i kommune: RAUMA

Stabilitetstest

Dårlig

ECTP4@20cmQ1

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i snøen ved inngang til ferske flakdannelser. Flakenebegynner å bli ganske harde mange steder. Flakene ligger på kantkorn stort sett små, 1mm. Men også rim noens steder.

Faretegn

Ferske skred

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noen ferske skred i n og v. Str 2

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Hans (Ukjent)

i kommune: RAUMA

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

150 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

-2.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Syd-sydvest frisk bris opp i liten kuling på toppen. Betydelig vindpåvirket snø nedover i øvre del av skogen.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: solveig@NVE (*****)

i kommune: MOLDE

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøfokk på toppene sees tydelig fra Molde. Ikke like kraftig som onsdag men likevel en del.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Halvor@NVE (*****)

i kommune: RAUMA

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

Vær

Ikke observert

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.