Snøskredvarsel for Romsdal mandag 14.01.2019

4
Stor
Publisert:

Kraftig vindøkning vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan utløses både naturlig og av skiløper. Unngå alt skredterreng.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.
4 - Svært store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Pågåande kraftig vind frå NV, og stadvis mykje ny nedbør vil gje stor snøtransport inn i leområder mot S-Ø. Det vil byggje seg opp ferske fokksnøflak over 400 moh. Det vil ligge eldre ustabile fokksnøflak mot N-S-Ø over 600 moh. Auka pålagring på desse kan gje skred av storleik 4. Skredfaren vil vere størst i dei områda som får mest nedbør.
Det har komme 15-30 cm snø over ca 400 moh siste døgnet, med stor lokale variasjon. Nedbøren har kome i sterk vind frå SV til NV. Snøoverflata ber preg av vinden den siste tida og N-Ø-S leområder har akkumulert mykje snø dei siste dagane. Rygger og kuler er avblesne ned på hard gamal snø. Det gamle snødekket vert vurdert stabilt opp til ca 1000-1200 moh, då det har vore påvirka av regn og kraftig mildveir.
Det er observert byrjande kantkorndaning kring skarelag, men omfanget av dette er førebels ukjent.
Observatør nær Isfjorden melder sundag om mykje nysnø (15 cm kram snø ved havnivå) og vind. Sundag føremiddag er det snøvêr til havnivå og aukande vindstyrke i fjellet.
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra nordvest om formiddagen.
-12 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-13 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til mandag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: GJEMNES

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

4 Stor

Rapportert av: Halvor@NVE (*****)

i kommune: RAUMA

Vær

Snø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

4 Stor

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Halvor@NVE (*****)

i kommune: RAUMA

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Stort snøfall

Komt ca 15 cm her ved fjorden . Kram / fuktig her.

Vær

Snø

1.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Ingen faretegn observert

Ingen spes faretegn i dag.

Stabilitetstest

Ikke gitt

Ikke gitt@11cmQ2

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

God

Ikke gitt@27cmQ3

Snøprofil (2012)

Fra 1220

99856

Snøprofil (2012)

Fra ca 1220 , vest-sørvest . Flere skarelag som det er lurt å følge med. Fuktig nederst og mot bakken her.

99861

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

70 cm snødybde

1 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Hvego (Ukjent)

i kommune: RAUMA

Notater

Liten blokktest. Brudd på 30 cm. Overliggende lag er ubunden.

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Ingen faretegn observert

Ingen faretegn foreløpig.

Vær

Ikke nedbør

-2.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.