Snøskredvarsel for Romsdal søndag 13.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Ver forsiktig i leområde der det samlar seg fokksnø, td. bak ryggar, i søkk og renneformasjonar. Lettast å løyse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stadvis mykje nedbør og kraftig vind med endrande retning frå SV til NV vil gje stor snøtransport inn i leområder mot N-Ø-S. Dette auka pålagring og byggjer ferske fokksnøflak over 500 moh. Skredfaren vil vere størst i dei områda som får mest nedbør.
Det har komme opptil 10-15 cm snø over ca 400 moh siste døgnet under rolege vindforhold. Snøoverflata er generelt prega av kraftig vind, og snø som har kome denne veka er fordelt rundt i terrenget som flak av varierande hardheit og storleik. Rygger og kuler er avblesne ned på hard gamal snø. Det gamle snødekket vert vurdert stabilt opp til ca 1200 moh, då det har vore påvirka av regn og kraftig mildveir.
Det er observert skare på overflata mange stadar i regionen. Laurdag føremiddag er det snøvêr til havnivå og rolege vindforhold i fjellet.
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra vest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-10 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra nordvest om formiddagen.
-12 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: RAUMA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: Halvor@NVE (*****)

i kommune: RAUMA

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Vær

Snø

1.0 grader

Faretegn

Stort snøfall

Komt ca 15 cm her ved fjorden . Kram / fuktig her.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Ingen faretegn observert

Ingen spes faretegn i dag.

Snøprofil (2012)

Fra 1220

99856

Snøprofil (2012)

Fra ca 1220 , vest-sørvest . Flere skarelag som det er lurt å følge med. Fuktig nederst og mot bakken her.

99861

Stabilitetstest

Ikke gitt

Ikke gitt@11cmQ2

Stabilitetstest

God

Ikke gitt@27cmQ3

Snødekke

70 cm snødybde

1 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Hvego (Ukjent)

i kommune: RAUMA

Notater

Liten blokktest. Brudd på 30 cm. Overliggende lag er ubunden.

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Vær

Ikke nedbør

-2.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Ingen faretegn foreløpig.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: kruse@nortind (***)

i kommune: RAUMA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Mye transport av nysnø in i leområder.

Snødekke

120 cm snødybde

15 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Den siste snøen blir flyttet

Snøprofil (2012)

Mye fuktighet i gamlesnøen her, ganske tykk snødekke da. Der snødekke tynt, har det fryst og tørket. Over tregrensa altså.

99703

Stabilitetstest

Ikke gitt

Ikke gitt@10cmQ3

Snødekke

100 cm snødybde

10 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Vær

Snø

0.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: RAUMA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.