Snøskredvarsel for Romsdal tirsdag 15.05.2018

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Høge dagtemperaturer og solinnstråling gir fare for mindre våte skred. Enkelte glideskred kan også forekomme.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Klarvær og utstråling på natta gir uttørking av snødekket. Nysnøen frå før helga har vorte omdanna til grovkorna, og vil oppføre seg som den eldre snøen. Varmen auker gjennom dagen og gjer at problemet med våte laussnøskred er størst på ettermiddag og kveld. Under sigeprekker og skavlar må ein være merksam på glideskred og skavlknekk.
Snødekket er generelt smelteomvandla, grovkorna og fastare etter ein lengre periode med høge temperaturar og mykje sol. I nordvendte heng i høgfjellet er det observasjonar på fortsatt restar av lagdelingar, finkorna snø og skarelag i snødekket. Snøgrensa i regionen ligg på 500-800 moh. Ryggar og kular i terrenget er snøfrie mange stader. Det er observasjonar på sigesprekker dei siste dagane.
Laurdag var det ei hending med skiløperutløst vått laussnøskred, med godt utfall og ingen skader.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
4 °C til 11 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Klarvær.
Tilskyende fra vest sent om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
3 °C til 10 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.