Snøskredvarsel for Romsdal torsdag 10.05.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til fjellsider med glidesprekker.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Unngå lengre opphold i og nedenfor fjellsider med ferske glidesprekker. Det er vanskelig å forutse når slike skred vil løsne.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høy temperatur og soloppvarming gir skredproblemer som er knyttet til vannmettet snøoverflate (våte løssnøskred) eller gjennomfuktet snødekke (glideskred). Unngå opphold under glidesprekker. Vær også oppmerksom på at sol og høy temperatur gir økt mulighet for skavlbrudd. Nedbør og betydelig temperaturfall på ettermiddagen ventes å påvirke skredproblemene i liten grad, evt nysnøflak vil bli små og ventes å binde seg godt til den våte snøoverflaten.
Snødekket er generelt smelteomvandlet etter en lang periode med høye temperaturer og mye sol. Det kan fortsatt være rester av lagdeling og skarelag i høyfjellet men smeltevann drenerer godt. Snøgrensen i regionen ligger på 400-600 moh. Rygger og kuler i terrenget er stort sett snøfrie.
Det ble observert noen str. 1-2 våte skred tirsdag
Observasjoner tirsdag forteller at selv om det er varmt bidrar vind til at snødekket tørker ut og ikke blir veldig vått.
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør.
0 °C til 9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Synkende temperatur utover dagen/kvelden ifm nedbør fra vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør.
2 °C til 9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2200 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.