Snøskredvarsel for Romsdal onsdag 09.05.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til fjellsider med glidesprekker.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Unngå lengre opphold i og nedenfor fjellsider med ferske glidesprekker. Det er vanskelig å forutse når slike skred vil løsne.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høy temperatur og soloppvarming gir skredproblemer som er knyttet til vannmettet snøoverflate (våte løssnøskred) eller gjennomfuktet snødekke (glideskred). Skredfaren kan variere gjennom døgnet i forhold til temperatur og vind som kan tørke snøoverflaten, men fravær av nattefrost gir likevel begrenset stabilisering om natta. Vær oppmerksom på glideskred. Unngå opphold under glidesprekker. Vær også oppmerksom på at sol og høy temperatur gir økt mulighet for skavlbrudd.
Snødekket er generelt smelteomvandlet under ca 1200 moh (litt høyere i S) etter en lang periode med høye temperaturer og mye sol. Over 1200 moh finnes fortsatt finkornet snø med lagdelinger i snødekket. De siste dagene har det vært svært varmt og lite gjenfrysing. Snøoverflaten er derfor fuktig helt til topps. Hvor langt ned i snødekket fuktigheten har trukket seg er usikkert. Snøgrensen i regionen ligger på 400-600 moh. Rygger og kuler i terrenget er snøfrie mange steder.
Det ble søndag registrert et glideskred str 3 i NØ siden på Setnesfjellet.
Tirsdag er det svært varmt både i lavlandet og på fjellet, +7 på Mannen (1294 moh). Observasjoner tirsdag forteller at selv om det er varmt bidrar vind til av snødekket tørker ut og ikke blir veldig vått.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør.
2 °C til 9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2200 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sør om kvelden.
1 °C til 9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.