Snøskredvarsel for Romsdal mandag 07.05.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder og i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til fjellsider med glidesprekker.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Unngå lengre opphold i og nedenfor fjellsider med ferske glidesprekker. Det er vanskelig å forutse når slike skred vil løsne.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høy temperatur med plussgrader opp til 1700 moh har gitt en myk snøoverflate og vått snødekke. Dette vil føre til mulighet for våte skred, spesielt i høyden der det kan ha kommet nysnø. Vær oppmerksom på glideskred. Unngå terreng under glidesprekker og glatt underlag som sva og gressbakker. I noen lesider over mildværsgrensa, høyt til fjells, vil det kunne dannes nysnøflak. Disse forventes raskt å feste seg til underliggende snø pga varme temperaturer. Vær oppmerksom på at stigende temperatur gir økt mulighet for skavlbrudd.
Snødekket er generelt smelteomvandlet under ca 1000 moh (litt høyere i S) etter en lang periode med høye temperaturer og mye sol. Over 1000 moh finnes 20-60 cm finkornet snø med lagdelinger i snødekket. Søndag er det varmt, og snøoverflaten forventes å bli fuktig helt til topps. Hvor langt ned i snødekket fuktigheten har trukket seg er usikkert. Snøgrensen i regionen ligger på 200-400 moh. Rygger og kuler i terrenget er nå snøfrie mange steder.
Det ble lørdag observert et glideskred str. 2 i sørvestvendt fjellside av Nyheitind i Isfjorden.
5 - 7 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-4 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1700 moh natt til mandag.
Delvis skyet.
Oppholdsvær fra mandag ettermiddag. Forbigående lavere nullgrense utpå dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 4 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sør om kvelden.
0 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1700 moh natt til søndag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.