Snøskredvarsel for Romsdal fredag 13.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold med fleire vedvarande svake lag. Ver forsiktig i solvendte heng, særleg utover dagen, her kan skred løysast ut naturleg.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder) spesiellt når snøoverflaten blir våt. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når temperaturen stiger.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren varierer gjennom døgnet grunna solinnstråling. På skare om morgonen vil skredfaren vere lågast. Kantkornlaga i snødekket er venta å stabilisere seg ved oppbløyting, men utvis aktsemd høgt til fjells og i skuggesider der snødekket over blir vått for første gong eller snøen framleis er mjuk og tørr. Sjølv om skred er mest sannsynleg med tilleggslast, er det også mogleg med naturleg utløyste flakskred opp i str. 3. Plussgrader opp mot fjelltopphøgde vil framleis gje våte laussnøskred i mange bratte solvende heng. Hugs også at når heile snødekket no blir vått, aukar faren for glideskred.
Førre veke kom det opptil 40 cm nysnø i regionen, og denne vart i løpet av søndag påverka av mildvær opp til om lag 1200 moh. Solinnstråling og nattefrost har dei siste dagane gitt store variasjonar i overflata gjennom døgnet og i ulike himmelretningar. Tørr snø er no tilgjengeleg berre i skuggevendte sider over 1200 moh.
Det finst vedvarande svake lag innanfor ein meters djup i snødekket. Det eine nivået er under snøen som kom før helga der kantkorn ligg under skare. Observasjonar torsdag viser framleis ugunstige eigenskapar på dette laget over 900 moh. Lenger nede i snødekket ligg det kantkornlag som ga skred tidleg i påska. Der snødekket blir fuktig, vil desse laga gradvis stabiliserast.
Det har gått mange våte laussnøskred dei siste dagane grunna solinnstråling. Nokre str. 3 flakskred er også observert i ulike himmelretningar.
Det er framleis utstråling og klårvêr om natta i regionen. Inversjon gjer at til dømes Reinsfjellet (994 moh) ikkje har målt lufttemperatur under 2 grader natt til torsdag.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-6 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-6 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Ingrid@NVE (*****)

i kommune: RAUMA

Snødekke

100 cm snødybde

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke observert

Faretegn

Mye vann i snøen

Særleg i nedre, solvendte sider er det veldig våt snø. Innsynking til lår.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Det føyka litt på toppane, men sidan det er så mykje fuktig snø vil dette vere begrensa mengder som blir flytta på, og det vil nok ikkje utgjere eit skredproblem.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Martine Slåtten (***)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Ferske skred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NESSET

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Martine Slåtten (***)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Er nok ikke fra i dag. Var tilstede i dag tidlig før solen hadde fått tatt skikkelig.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Martine Slåtten (***)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Ferske skred

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Posisjon markert hvor skredene på bildet har gått. Nok ikke gått i dag da de var der tidlig i dag før sola hadde tatt skikkelig.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Halvor@NVE (*****)

i kommune: RAUMA

Snødekke

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte flakskred

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Stabilitetstest

Dårlig

ECTP3@50cmQ1

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Drønn i snøen

Flere drønn på flata her. 50- meters

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: RAUMA

Skredhendelse

2 - Små

Vått flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Ferske sprekker

Glidning av større flak kan observeres ved sammenligning av bilder av glidesprekk i Dølsteinfonna mellom kl. 1430 tirsdag 10. april og onsdag 11. april.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Urpu@SkredAS (****)

i kommune: RAUMA

Snødekke

150 cm snødybde

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Faretegn

Rimkrystaller

Rimkrystaller i overflate der sola ikke har ødelagt de.

Fritekst

Stabilitetstest

God

ECTN18@15cmQ2

Faretegn

Ferske skred

Så flere ferske skred opp til str 2, pga sol og varme .

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.