Snøskredvarsel for Romsdal onsdag 11.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold med fleire vedvarande svake lag. Ver forsiktig i solvendte heng, særleg utover dagen, her kan skred løysast ut naturleg.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder) spesiellt når snøoverflaten blir våt. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når temperaturen stiger.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er no sola som styrer skreproblema og dette gjev store døgnvariasjonar. Kantkornlaga som ligg under den siste nysnøen vil vere lettast å påverke av en enkelt skikøyrar der sola varmar overflata, men hugs at dei svake laga finns i alle himmelretningar. Våte laussnøskred som vert løyst ut naturleg kan også påverke vedvarande svake lag djupare i snødekket og gje skred opp i str. 3. Det komplekse snødekket gjer at ferdsel i skredterreng er krevjande. Etter mildvêr over 1000 moh i helga med påfølgande gjenfrysing er ferske fokksnøflak avgrensa til områder høgt til fjells, hovudsakelig i fjella rundt Eikesdalen og i Rauma.
Frå torsdag-søndag har det kome opptil 40 cm nysnø i regionen, og denne vart i løpet av søndag påverka av mildvær opp til om lag 1200 moh. Under den siste snøen var det berande skare opp til tregrensa og gjennombrotskare opp til om lag 900 moh. Høgare til fjells er det gamle snødekket vindpåverka i ulik grad.
Det finst vedvarande svake lag på to djupner i snødekket. Det eine nivået er i overgangen mellom nysnøen og det eldre snødekket der kantkorn ligg under skare. Dette har vist seg å ha ugunstige eigenskapar som gir skred dei siste dagane, og ved påverknad blir det drønn når kantkornlag under skare kollapsar. Lenger nede i snødekket er det eit anna kantkornlag som ga skred tidleg i påska.
Fredag ettermiddag gjekk det fleire middels store til store flakskred i regionen. På søndag gjekk det mange våte laussnøskred grunna mildvêret, nokre av desse løyste også ut våte flakskred.
Natt til tirsdag har utstråling og klårvêr danna bærande skare opp til 1000 moh. Det er lite vind tirsdag som gir kraftig soloppvarming i snøoverflata.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-6 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-9 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Ferske sprekker

Glidning av større flak kan observeres ved sammenligning av bilder av glidesprekk i Dølsteinfonna mellom kl. 1430 tirsdag 10. april og onsdag 11. april.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Urpu@SkredAS (****)

i kommune: RAUMA

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snødekke

150 cm snødybde

Faretegn

Rimkrystaller

Rimkrystaller i overflate der sola ikke har ødelagt de.

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Faretegn

Ferske skred

Så flere ferske skred opp til str 2, pga sol og varme .

Fritekst

Stabilitetstest

God

ECTN18@15cmQ2

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kjetil Søvik (Ukjent)

i kommune: RAUMA

Vær

Ikke observert

Snødekke

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Gjentatte drønn. Skogsterreng fra 650moh til 750moh(ca20-25grader)

Faretegn

Ferske sprekker

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn påfulgt av skrytende sprekker

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: RAUMA

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Skredhendelse

Ukjent

Vått løssnøskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ingrid@NVE (*****)

i kommune: RAUMA

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Urpu@SkredAS (****)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tynn snødekke her. Noe over 50-meters drønn. 2mm kantkorn over P/K hard skare som kollapser. 20-30 cm Dypde. 1F fokksnø over fet svake laget som er 3 cm.

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flate nord for Kollen, tykk snødekke . Flere drønn her. Skyter over 50 meter bortover. Bærende fokksnø, cirka 20 cm og 1-4F, oppå over 30 cm kantkorn som kollapser.

Fritekst

Verma

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Urpu@SkredAS (****)

i kommune: RAUMA

Vær

Ikke nedbør

5.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Urpu@SkredAS (****)

i kommune: RAUMA

Fritekst

J

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: stian@wyssen (****)

i kommune: RAUMA

Skredhendelse

2 - Små

Vått løssnøskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: torehum@svv (*****)

i kommune: FRÆNA

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Våte løssnøskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.