Snøskredvarsel for Romsdal tirsdag 10.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold med fleire vedvarande svake lag. Ver forsiktig i solvendte heng, særleg utover dagen, her kan skred løysast ut naturleg.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er no sola som styrer skreproblema og dette gjev store døgnvariasjonar. Kantkornlaga som ligg under den siste nysnøen vil vere lettast å påverke av en enkelt skikøyrar der sola varmar overflata og mange stader vil også skred løysast ut naturleg. Våte laussnøskred kan også påverke vedvarande svake lag djupare i snødekket og gje skred opp i str. 3. Det komplekse snødekket gjer at ferdsel i skredterreng er krevjande. Etter mildvêr over 1000 moh i helga med påfølgande gjenfrysing er nysnøflak avgrensa til områder høgt til fjells. Vind frå Ø måndag og tysdag kan likevel gje ferske fokksnøflak der det er tørr snø tilgjengeleg.
Frå torsdag-søndag har det kome opptil 40 cm nysnø i regionen, og denne har i ettertid blitt påverka av vind frå varierande retning og mildvær. Nysnøen ligg på bærande skare i alle himmelretningar opp til tregrensa, og gjennombrotskare vidare opp til om lag 900 moh. Høgare ligg den på snø som er vindpåverka i varierande grad. Søndag var det plussgrader opp til 1200 moh som fukta snødekket i ulik grad.
Det finst vedvarande svake lag på to djupner i snødekket. Det eine nivået er i overgangen mellom nysnøen og det eldre snødekket der kantkorn ligg under skare. Dette har vist seg å ha ugunstige eigenskapar som gir skred dei siste dagane, og ved påverknad blir det drønn når kantkornlag under skare kollapsar. Lenger nede i snødekket er det eit anna kantkornlag som ga skred tidleg i påska.
Fredag ettermiddag gjekk det fleire middels store til store flakskred i regionen. På søndag gjekk det mange våte laussnøskred grunna mildvêret, nokre av desse løyste også ut våte flakskred
Det har vore kaldare natt til mandag med kuldegrader i fjellet.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-9 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: stian@wyssen (****)

i kommune: RAUMA

Skredhendelse

2 - Små

Vått løssnøskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: torehum@svv (*****)

i kommune: FRÆNA

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Våte løssnøskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ingrid@NVE (*****)

i kommune: RAUMA

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Ferske skred

Hørte det buldra og braka i Romsdalen så det har gått skred der . Solvendt bak Holstind elle Blånebba et sted.

Rapportert av: Halvor@NVE (*****)

i kommune: RAUMA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vær

Ikke nedbør

-2.0 grader

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Snødekke

150 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Erwin (Ukjent)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Liten flakskred pa Skorgedalsskarven. Skal ha gått 08.04 eller 09.04. Tydelig spør av skiløper som går inn og ut.

Rapportert av: Erwin (Ukjent)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Liten flakskred. Antakelig utløst 08.04 eller 09. 04.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NESSET

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Ferske skred

Rapportert av: Halvor@NVE (*****)

i kommune: RAUMA

Vær

Ikke nedbør

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NESSET

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.