Snøskredvarsel for Romsdal lørdag 07.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Nysnøflak og svake lag i snødekket kan påverkast. Våte skred kan forekomme under mildværsgrensa.

Våte flakskred

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etter nedbør og vind med skiftande retning finst det ustabile nysnøflak i dei fleste himmelretningar. Dei ferskaste er i leområder mot nord og vest. Nysnøflaka kan nokre stadar ligge svake lag av rim, skare, eller skare med kantkornlag under (observert frå ca. 600 - 900 moh). Med slike kombinasjonar kan det vere lettare å løyse ut skred, og skred kan få større utbreiing enn om slike lag var fråværande. Dei vedvarande svake laga som ga skred i påska kan framleis påverkast. Det har vore færre fareteikn og mindre skredaktivitet på desse i det siste, men ved påverknad kan skred bli store, og konsekvensane av ferdsel i skredterreng alvorlege. Stigande temperaturar vil vere ugunstig for stabiliteten til snødekket, og det kan gå våte laussnø- og flakskred under mildværsgrensa. Dette gjeld særleg der nysnøen ligg på hardt underlag, og der det er vedvarande svake lag i snødekket.
Dei siste dagane har det kome ca. 30 cm nysnø i regionen, og denne har blitt lett vindpåverka i ettertid. Under nysnøen er det bærande skare i alle himmelretningar opp til tregrensa, og gjennombrotskare vidare opp til om lag 900 moh. Høgare har det vore varierande grad av vindpåverka snø.
Det er fleire vedvarande svake lag i snødekket. Det er stadvis kantkornlag under skare, og det blei også observert overflaterim før siste snøfall. Dette var særleg i nord- og austvendte heng på mjukt underlag men nokre få stadar var det også på hardt underlag. Kantkornlag finnast også lenger ned i snødekket, og desse førte i førre veke til drønn under vekta av skiløpar, og ga glatte brot i stabilitetstestar.
Opp mot Skarven i Skorgedalen er det fredag registrert mange drønn i snøen. Desse skuldast kollaps i kantkorn under skare.Det var også drønn opp mot Kirketaket same dag.
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørøst.
-8 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-10 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Snøbyger først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: knutinge@svv (*****)

i kommune: GJEMNES

Vær

Snø

1.0 grader

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noe svak drønning i skogen

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Stort snøfall

Område: For kommunen. Beskrivelse: Våt snø til havnivå i hele ettermiddag

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VESTNES

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NESSET

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Ser det føyker godt på nabotoppen. Det er kaldere enn meldt, i alle fall enda.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kaia (Ukjent)

i kommune: RAUMA

Snødekke

Vær

Ikke nedbør

2.0 grader

Faretegn

Ferske skred

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Temperaturstigning frå i går. Skred i solsider i går.

Rapportert av: MSA@nortind (*****)

i kommune: RAUMA

Vær

Ikke nedbør

3.0 grader

Faretegn

Ferske skred

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I går gikk gikk det flere skred i sør-sørvestvendte fjellsider.

Faretegn

Rask temperaturstigning

I går var det varmt i solvendte i sider - i dag alle himmelretninger. Et lokk av skyer.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Vær

Snø

-1.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Linn (Ukjent)

i kommune: GJEMNES

Vær

Ikke nedbør

Fritekst

Like i nærheten av toppen av Likjtusten ble det avdekt hardt skarelag under all nysnøen. Lett å løse ut bevegelse i snølaget i heng. Dette gjenfortalt av de som gikk til topps. Kram snø opp til 450 moh, fra 450 moh en tynn hinne på overflaten og snøen virket litt mindre våt. Krevende snø og kjøre nedover i pga skorpen som har lagt seg øverst i nysnø laget.

Faretegn

Stort snøfall

Nysnø hadde løsnet i snøballer i østlige og vestlige heng. Observert fra 500 moh.

Rapportert av: torehum@svv (*****)

i kommune: GJEMNES

Fritekst

Sak i Romsdals Budstikke og Tidens Krav

Skredhendelse

4 - Store

Tørt flakskred

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.