Snøskredvarsel for Romsdal fredag 16.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Det finnast ferske fokksnøflak i leområder. Det er også vedvarande svake lag høgt i snødekket som kan påverkast av ein skikøyrar.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Auka vind frå Ø-SØ torsdag og fredag vil truleg føre til vindtransport av laussnø og danne ferske, ustabile fokksnøflak i leområder. Det er også fleire svake lag av kantkorn høgt i snødekket, som er mogleg å påverke, både under eldre og nyare fokksnøflak. Det er generelt eit komplekst snødekke i regionen. I skjerma omårder der sola får tak kan det gå laussnøskred.
I starten av førre helg kom det 5-7 cm nysnø som har blitt vindpåverka i ettertid. Under dette består snødekket i hovedsak av fokksnø av varierande hardheit etter vind frå SØ-Ø. Det finnst både mjuke og harde flak, og på dei mest vindutsette områda er det avblåst med gamal skare i overflata. I bratte sørvendte sider har det blitt danna smelte-fryseskare. Det er observert rim på snøoverflata.
Kaldt vêr i ei lenger periode har ført til oppbyggande omdanning av snøkrystallar. Det er kantkorn både over og under skarelag, inkludert smelte-fryseskare. Nedføyka nysnø har også delvis blitt omdanna til kantkorn, og i tillegg er det nedføyka rim i snødekket. Dei svake laga har god brotforplantingsevne nokre stadar, men dette varierer. Tirsdag vart det observert drønn i snødekket på ein ryggformasjon med tynt snødekke.
Torsdag føremiddag løsna eit testheng ved påverknad ved Skarven i Skorgedalen. Det hadde god brotforplanting og sprakk opp 80 m bortover. Det svake laget var ei blanding av nedføyka rim og kantkorn.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørøst, endring til bris fra sørøst om ettermiddagen
Temperatur
-16 °C til -7 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om ettermiddagen
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst, endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-17 °C til -6 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om ettermiddagen
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: GJEMNES

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre flakskred

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Snødekke

120 cm snødybde

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NESSET

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Ferske skredOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Hele testhenget gikk på liten tilleggslast . 80 meter cirka. Nord vendt. Sklir på nedføyket kantkorn og løs snø.

Bilde fra regobs

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser det føyker godt i høyden. Det var kanskje enda mer føyk i formiddag enn nå.

Vær

Ikke nedbør-3.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Gustav@NVE (***)

i kommune: RAUMA

Snødekke

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: GJEMNES

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: RAUMA

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: BjørnM (Ukjent)

i kommune: NESSET

Faretegn

RimkrystallerOverflaterim, østvendt side på Jamtetind.

Faretegn

Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør-4.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: kjus@nortind (***)

i kommune: RAUMA

Snødekke

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.