Snøskredvarsel for Romsdal torsdag 15.03.2018

3
Betydelig
Publisert:

Vindauke fører til auka skredfare utover dagen. Unngå leområde der det samlar seg fersk fokksnø, typisk bak ryggar, i søkk og renneformasjonar.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Aukande vind utover dagen vil føre til aukande skredfare. Der vinden tek vil den flytte mykje av laussnøen på overflata inn i leområde og danne ferske og ustabile fokksnøflak. Mot kvelden når vinden er på sitt sterkaste kan skredproblemet ha så stor utbreiing at skredfaren vurderast til faregrad 3-betydeleg. Mange stader ligg det eldre fokksnøflak, stadvis på vedvarande svake lag av rim og kantkorn. Desse kan nokre stader vera lette å løyse ut, særleg der overliggjande snø er mjuk. Dette gjer at det er mogeleg å løyse ut flakskred i alle himmelretningar, også der det ikkje legg seg fersk fokksnø, men evt skred i loområde ventast å vere mindre sidan det ligg mindre snømengder oppå dei svake laga.
Dei siste dagane har det kome 5-7 cm nysnø, svak vind frå sør i helga har flytta litt av denne nysnøen inn i leheng på utsette stader. Snødekket under nysnøen består i hovedsak av fokksnø etter varierande grad av vind frå SØ-Ø. Det finnst både mjuke og harde flak, og på dei mest vindutsette områda er det avblåst med gamal skare i overflata. I bratte sørvendte sider har det blitt danna smelte-fryseskare etter dagar med sol. Det er stadvis observert rim på snøoverflata.
Lange kuldeperiodar har gitt mykje oppbyggande omvandling av snøkrystallar i mange lag i snødekket. Det er kantkorn både over og under skarelag, og nedføyka nysnø har også blitt omdanna til kantkorn. I tillegg er det nedføyka rim i snødekket. Dei svake laga har god brotforplantingsevne nokre stadar, men dette varierer. Tirsdag vart det observert drønn i snødekket på ein ryggformasjon med tynt snødekke.
I helga gikk det fleire laussnøskred i bratte S- og V-vendte fjellsider utløyst av soloppvarming.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst, endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-17 °C til -6 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om ettermiddagen
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørvest, endring til frisk bris fra sørøst om kvelden
Temperatur
-18 °C til -6 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh
Skydekke
Delvis skyet
Høyt skydekke.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Snødekke

120 cm snødybde

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Tørre flakskred

Skredfarevurdering

2 Moderat

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NESSET

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Faretegn

Ferske skredOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Hele testhenget gikk på liten tilleggslast . 80 meter cirka. Nord vendt. Sklir på nedføyket kantkorn og løs snø.

Bilde fra regobs

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Vær

Ikke nedbør-3.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser det føyker godt i høyden. Det var kanskje enda mer føyk i formiddag enn nå.

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Gustav@NVE (***)

i kommune: RAUMA

Snødekke

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: GJEMNES

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: paul@wyssen (***)

i kommune: RAUMA

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: BjørnM (Ukjent)

i kommune: NESSET

Vær

Ikke nedbør-4.0 grader

Faretegn

RimkrystallerOverflaterim, østvendt side på Jamtetind.

Faretegn

Ikke gitt

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: kjus@nortind (***)

i kommune: RAUMA

Snødekke

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Gustav@NVE (***)

i kommune: RAUMA

Stabilitetstest

MiddelsECTP8@8cmQ3

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Stabilitetstest

MiddelsECTP6@7cmQ3

Vær

Ikke nedbør

Skredfarevurdering

2 Moderat

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.