Snøskredvarsel for Romsdal tirsdag 13.02.2018

2
Moderat
Publisert:

Generelt stabile forhold men vær forsiktig i leområde med fokksnø. Det finst lommer med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind vil transportere snø som framleis ligg ubunden inn i V-N-Ø renner, søkk og lesider. Her vil ein få pålagring og mindre fokksnøflak. Vedvarande svake lag av kantkorn og rim kan gje større skred ved medriving. Skredfaren vert vurdert til 2-moderat.
Snøoverflata ber preg av mykje vind, og trass i lite nysnø har det vore ein del fokksnø i det siste. Fuktig snø har tørka ut og vorte tilgjengeleg for snøtransport. Generelt består snødekket av fokksnøflak av varierande hardheit. Hardare, bærande og meir avblåst mot sør og vest. Avblåst på rygger. Gamle skarelag er enkelte stader blåst fram. Mjukare mot nord/aust. Snøen er noko mjukare og lausere i og rundt skog og i skjerma formasjoner. Mest snø i austlege hengretningar.
Langvarig kaldt og klart vær i januar har ført til at det flere stader er utvikla kantkornlag over og under skarelag. Eit skarelag som vart danna under vinterens mildeste periode (23.12), er særlig utbredt. Dette er og tydeleg i snøprofil frå naboregionar.
Det er sundag observert snøfokk i vestlege delar av regionen.
Nedbør
3 - 8 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst, endring til bris fra sørvest om formiddagen
Temperatur
-13 °C til -7 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 100 moh om ettermiddagen
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra sør, endring til frisk bris fra sør om kvelden
Temperatur
-16 °C til -6 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om kvelden
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.