Snøskredvarsel for Romsdal torsdag 08.02.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt snø og ein del vind i fjellet vil fornye skredproblemer med ferske fokksnøflak i leområder. Snødekket forøvrig er samansatt og komplekst med rim og kantkorn som kan forsterke skredproblema. Vær spesielt merksam i forsenkninger og leområder som har fersk fokksnø og mjuk eldre snø. Faregraden er vurdert til 2- moderat.
Lett, tynt dunsnølag har søndag lagt seg på over det heile. Siste større snøfall var tidlig forrrige veke da det kom 10-30 cm nysnø i regionen (mest i ytre strøk). Dette har gitt ei laus og mjuk snøoverflate som er gradvis meir vindpåvirket over tregrensa. Vidare ned i snødekket finnes eldre fokksnøflak, skarelag og smelteformer.
Langvarig kaldt og klart vær i januar har ført til at det flere steder er utviklet kantkornlag over og under skarelag. Eit skarelag som vart danna under vinterens mildeste periode (23.12), er særlig utbredt. Det er drønn og utslag i stabilitetstester på rim og kantkornlag.
Det er ikkje registrert skredaktivitet dei siste tre dagane.
Klarvær og utstråling har gitt rimdannelse på snøoverflaten noen steder. Dunsnøen søndag har mest truleg lagt seg på eit intakt rimlag. Tirsdag observasjon på drønn i rimlag og stabilitetstester med tydelige utslag på svake kantkornlag.
Nedbør
7 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område
Vind
Bris fra sørvest
Temperatur
-13 °C til -6 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh om ettermiddagen
Skydekke
Skyet
Minst nedbør i indre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
3 - 6 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørvest
Temperatur
-9 °C til -3 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 400 moh om kvelden
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NESSET

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Rapportert av: ThomasN (Ukjent)

i kommune: RAUMA

Vær

Ikke observert0.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Rapportert av: Arnto (Ukjent)

i kommune: GJEMNES

Vær

Ikke observert

Skredproblem

Ikke gitt

Snødekke

20 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ferske skredOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: RAUMA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: VESTNES

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: Halvor@NVE (*****)

i kommune: RAUMA

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

150 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Ohopstad (Ukjent)

i kommune: GJEMNES

Vær

Snø-2.0 grader

Snødekke

10 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: Urpu@SkredAS (****)

i kommune: RAUMA

Fritekst

Diverse skredbaner.

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Stabilitetstest

MiddelsECTP11@20cmQ1

Snødekke

100 cm snødybde

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Fikk 1 stk "3 meters drønn". Rimlaget på 20 cm som kollapset.

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Urpu@SkredAS (****)

i kommune: RAUMA

Fritekst

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: BjørnM (Ukjent)

i kommune: NESSET

Fritekst

Fokksnø og litt is-skare over ca 860 moh

Vær

Ikke nedbør

Faretegn

Ingen faretegn observert

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.