Snøskredvarsel for Romsdal tirsdag 06.02.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø. Noen få steder kan fokksnøen ha lagt seg over et svakt lag av overflaterim.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I enkelte forsenkningar og lune leområder kan det ligge eldre mjuke fokksnøflak som kan løysast ut av skiløpar. Det er mulig at nokre av desse fokksnøflaka, både eldre og nyare, ligg på overflaterim. Da løysest dei vesentleg lettare ut ved belasting. Skredproblema kan i dette tilfellet være samanfallande med det beste skiføret. Vær derfor varsom i slike områder. Det er også kantkornlag i snødekket som kan gi skred av str 3 dersom laga går i brudd, men det er vurdert at det skal mykje til å påvirke desse laga. Skredfaregraden blir vurdert til 2- moderat.
Lett, tynt dunsnølag har søndag lagt seg på over det heile. Siste større snøfall var tidlig forrrige veke da det kom 10-30 cm nysnø i regionen (mest i ytre strøk). Dette har gitt ei laus og mjuk snøoverflate som er gradvis meir vindpåvirket over tregrensa etter kuling fra SØ tirsdag ettermiddag og onsdag. Vidare ned i snødekket finnes eldre fokksnøflak, skarelag og smelteformer.
Langvarig kaldt og klart vær i januar har ført til at det flere steder er utviklet kantkornlag over og under skarelag. Eit skarelag som vart danna under vinterens mildeste periode (23.12), er særlig utbredt.
Det er ikkje registrert skredaktivitet dei siste tre dagane.
Tirsdag og onsdag sist veke var det kraftig vind fra Ø og SØ som ga stor snøforflytning. Siden har det vært kaldt og fint vintervær og relativt lite vind. Klarvær og utstråling har gitt rimdannelse på snøoverflaten noen steder. Dunsnøen søndag har mest truleg lagt seg på eit intakt rimlag.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørvest
Temperatur
-15 °C til -4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om formiddagen
Skydekke
Klarvær
Plussgrader kun i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørvest
Temperatur
-19 °C til -7 °C på 1400 moh
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Urpu@SkredAS (****)

i kommune: RAUMA

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Fikk 1 stk "3 meters drønn". Rimlaget på 20 cm som kollapset.

Stabilitetstest

MiddelsECTP11@20cmQ1

Fritekst

Diverse skredbaner.

Snødekke

100 cm snødybde

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Urpu@SkredAS (****)

i kommune: RAUMA

Fritekst

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: BjørnM (Ukjent)

i kommune: NESSET

Faretegn

Ingen faretegn observert

Fritekst

Fokksnø og litt is-skare over ca 860 moh

Vær

Ikke nedbør

Bilde fra regobs

Rapportert av: Urpu@SkredAS (****)

i kommune: RAUMA

Vær

Ikke nedbør-6.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Halvor@NVE (*****)

i kommune: RAUMA

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

Vær

Yr

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: NESSET

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: solveig@NVE (*****)

i kommune: RAUMA

Snødekke

Vær

Ikke observert

Bilde fra regobs

Rapportert av: Halvor@NVE (*****)

i kommune: RAUMA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: torehum@svv (*****)

i kommune: MOLDE

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredproblem

Ubunden snø

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

120 cm snødybde2 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Urpu@Romsdal (****)

i kommune: RAUMA

Vær

Snø-4.0 grader

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.