Snøskredvarsel for Romsdal mandag 05.02.2018

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile fokksnøflak i leområder. Svake lag med kantkorn og rim kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I høyden vil vind gi litt snøtransport og flakdannelser. Vær oppmerksom på at flak kan ha lagt seg over svake lag av overflaterim eller løs nysnø og gi ustabilitet. Det vil være lett å løse ut skred opp til str 2 på slike steder. Skiftende vindretning de siste dagene gjør at problemet kan finnes i flere himmelretninger. Flakdannelser fra tirsdag og onsdag ventes å ha stabilisert seg. Ellers er skredproblemet knytt opp mot vedvarende svakt lag av rim eller kantkorn dypere i snødekket. Skred i slike lag vil kunne bli middels store men er vanskeligere å påvirke pga overliggende hard fokksnø. Vær særlig varsom på konvekse partier med tynt snødekke. Snøskredfaren vurderes til 2-moderat.
Siste snøfall var søndag til tirsdag da det kom 10-30 cm nysnø i regionen (mest i ytre strøk). Dette har gitt en løs og myk snøoverflate som er gradvis mer vindpåvirket over tregrensa etter kuling fra SØ tirsdag ettermiddag og onsdag. Videre ned i snødekket finnes eldre fokksnøflak, skarelag og smelteformer.
Langvarig kaldt og klart vær i januar har ført til at det flere steder er utviklet kantkornlag over og under skarelag. Et skarelag som ble dannet under vinterens mildeste periode (23.12), er særlig utbredt.
Det er ikke registrert skredaktivitet de siste tre dagene.
Tirsdag og onsdag var det kraftig vind fra Ø og SØ som ga stor snøforflytning. Siden har det vært kaldt og fint vintervær og relativt lite vind. Klarvær og utstråling har gitt rimdannelse på snøoverflaten noen steder.
Nedbør
0 - 2 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørvest
Temperatur
-16 °C til -5 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh om ettermiddagen
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørvest
Temperatur
-15 °C til -4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om formiddagen
Skydekke
Klarvær
Plussgrader kun i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.