Snøskredvarsel for Romsdal søndag 04.02.2018

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile fokksnøflak i leområder. Svake lag med kantkorn og rim kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I høyden vil vind fra SV gi noen små, ferske fokksnøflak på utsatte plasser. Flakene vil stort sett være myke og det vil være mulig å løse ut skred opp til str 2. Flakdannelser fra tirsdag og onsdag ventes gradvis å stabilisere seg og det skal mer til for å løse ut skred her, men skred kan bli større. Det vil være forskjell i hardhet og tykkelse på flakene etter som hvordan vinden har tatt og problemet kan finnes i flere himmelretninger. Vær også oppmerksom i overgangen tynt til tykt snødekke. Her kan det noen få steder være mulig å påvirke vedvarende svakt lag av rim eller kantkorn. Vær derfor særlig varsom på konvekse partier med tynt snødekke. Snøskredfaren vurderes til 2-moderat.
Søndag til tirsdag kom det 10-30 cm nysnø i regionen (mest i ytre strøk). Dette har gitt en løs og myk snøoverflate som er gradvis mer vindpåvirket over tregrensa etter kuling fra SØ tirsdag ettermiddag og onsdag. Videre ned i snødekket finnes eldre fokksnøflak, skarelag og smelteformer.
Langvarig kaldt og klart vær i januar har ført til at det flere steder er utviklet kantkornlag over og under skarelag. Et skarelag som ble dannet under vinterens mildeste periode (23.12), er særlig utbredt. Det finnes også et nedsnødd rimlag, men utbredelsen av dette er liten og virker å være mest tilstede mellom 600-900moh.
Det er ikke registrert skredaktivitet de siste tre dagene.
Tirsdag og onsdag var det kraftig vind fra Ø og SØ som ga stor snøforflytning. Siden har det vært kaldt og fint vintervær og lite vind. Klarvær og utstråling har gitt rimdannelse på snøoverflaten noen steder.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørøst
Temperatur
-20 °C til -7 °C på 1400 moh
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 - 2 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørvest
Temperatur
-16 °C til -5 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh om ettermiddagen
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.